Haugland, Valgerd Svarstad

Haugland, Valgerd Svarstad (1956-)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som representant for
Akershus 2001-2005
Ansiennitet:
12 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 23.08.1956 i Kvam, Hordaland
 • Datter av lektor, senere rektor Nils Hægeland Svarstad (1918-2005) og husmor Hanna Øystese (1918-2016)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 3 for Rogaland, 1985 - 1989, KrF.
 • Representant nr 13 for Akershus, 1993 - 1997, KrF.
 • Representant nr 7 for Akershus, 1997 - 2001, KrF.
 • Representant nr 8 for Akershus, 2001 - 2005, KrF.

Vararepresentasjoner

 • Medlem av Regjeringen 17.10.1997-17.03.2000, Einar Holstad møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 19.10.2001-30.09.2005, Einar Holstad møtte som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1993-97

  Sekretær, Sosialkomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997

  1997-2001

  Medlem, Den utvidede utenrikskomité, 22.03.2000 - 30.09.2001
  Medlem, Finanskomiteen, 22.03.2000 - 23.03.2000
  Nestleder, Finanskomiteen, 23.03.2000 - 30.09.2001

Medlemskap i delegasjoner

 • 1993-97

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 25.10.1993 - 30.09.1997

  1997-2001

  Nestleder, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 30.03.2000 - 30.09.2001

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1993-97

  Medlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 24.04.1995 - 30.09.1997

  1997-2001

  Medlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 01.10.1997 - 17.10.1997
  Medlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 17.03.2000 - 30.09.2001

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Barne- og familiedepartementet, 17.10.1997 - 17.03.2000
  Statsråd, Kulturdepartementet, 19.10.2001 - 31.12.2001
  Statsråd, Kultur- og kirkedepartementet, 01.01.2002 - 17.10.2005

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Vikøy barneskole 1963-1969
 • Norheimsund ungdomsskole 1969-1972
 • Framnes folkehøgskole 1972 (hospitant i enkelte fag)
 • Hurdal Verk folkehøgskole 1973-1974
 • Alta lærerhøyskole 1975-1979
 • Kristendom grunnfag, Menighetsfakultetet 1980
 • Ex.phil. 1980
 • Statsvitenskap mellomfag , UiO 1981-1982

Yrke

 • Arbeidet ved Ungdomsheimen, Kvamskogen 1973
 • Praktikant, Oslo 1974-1975
 • Vikarlærer ved Kristelig Gymnasium KG 1980-1982
 • Lærer ved Tastaveden ungdomsskole 1982
 • Lærer ved Kristianslyst ungdomsskole 1983-1987
 • Lærer ved Ringstabekk ungdomsskole 1987-1989
 • Daglig leder Kristelig Folkepartis Kvinner 1989-1991
 • Kirkeverge, Oslo 2006-2011
 • Fylkesmann i Oslo og Akershus fra 2011

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Kommandør av St. Olavs Orden 2004

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Asker Kommunestyre 1995-1997

Offentlige verv

 • Meddommer og lekdommer Byretten, Stavanger 1984
 • Medlem Utvalg av 1992 angående Skolestart for 6-åringer fra 1992
 • Medlem Styret for Nobels Fredssenter fra 2006
 • Leder Styret for nasjonal jazzscene, Oslo fra 2006
 • Nestleder Styret i Norsk Rikskringkasting fra 2006
 • Medlem Utvalg for gjennomgang av tros- og livssynspolitikken fra 2010
 • Leder Styret for stiftelsen Antidoping Norge fra 2011

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Alta/Finnmark KrFU 1976-1979
 • Medlem KrFUs landsstyre 1978-1979
 • Nestleder KrFUs landsstyre 1979-1982
 • Leder Utenrikspolitisk utvalg, KrFU 1983-1986
 • Medlem Styret for Rogaland KrFU 1984-1986
 • Medlem Styret for Stavanger KrF 1984-1985
 • Leder Stavanger KrF 1985-1986
 • Medlem KrFs strategiutvalg 1985-1993
 • 1. nestleder KrF 1991-1995
 • Leder Programkomiteen KrF 1991-1993
 • Leder KrFs strategiutvalg 1993-1996
 • Leder KrF 1995-2004
 • Visepresident Den kristendemokratiske internasjonalen (CDI) 1998-2005
 • Æresmedlem Akershus KrF 2006-2006
 • Æresmedlem Asker KrF 2006-2006
 • Æresmedlem KrFU fra 2006

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Alta Kristelige studentlag 1976-1978
 • Visepresident Den kristendemokratiske internasjonalen (CDI) 1998-2004

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Alva Myrdal-fondet 1987-1993
 • Medlem Rådet for Kvinneuniversitetet 1991-1997
 • Medlem Styret for Modum Bads nervesanatorium 1991-1997
 • Medlem Rådet for Etikk og Samfunn 1991-1995
 • Nestleder Styret for Europaprogrammet 1992-1995
 • Leder Rådet for Europaprogrammet 1995-1997
 • Medlem Styret for Dextra Artes fra 2005
 • Medlem Styret for Det norske Bibelselskap fra 2006
 • Medlem Styret for Det Norske solistkor 2006-2007
 • Nestleder Styret for Det Norske solistkor fra 2007

Litteratur

 • Vestly, Marianne Sevåg (red.): Amputert barndom: om 6-årig skolestart, Vidarforlaget 1992
 • Haugland, Valgerd Svarstad: Genteknologi som politisk utfordring, Genteknologi og det menneskelege, Alma Mater Bergen 1998
 • Haugland, Valgerd Svarstad: Far - ein samtalepartnar, Sin fars datter, Lunde Oslo 1999
 • Kobbeltveit, Olav: Valgerd. Eit portrett, Samlaget 2004