Tjønndal, Walter Kåre

Tjønndal, Walter Kåre (1923-2014)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Nordland 1969-1973
Ansiennitet:
4 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Tjønndal, Walter Kåre har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 22.01.1923 i Borge, Nordland
 • Død 23.03.2014
 • Sønn av småbruker Martin Tjønndal (1885-1968) og hjemmeværende Elida Eliassen (1889-1972)

Stortingsperioder

 • Representant nr 9 for Nordland, 1969 - 1973, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1969-73

  Medlem, Protokollkomiteen, 14.10.1969 - 02.12.1969
  Medlem, Kommunalkomiteen, 02.12.1969 - 10.10.1972
  Medlem, Kommunal- og miljøvernkomiteen, 10.10.1972 - 30.09.1973

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Norsk jordbruksskole i Sverige 1943-1944
 • Staup hagebruksskole 1948-1949

Yrke

 • Tjenestgjorde i Kystartilleriet i England 1944-1945 (fra høsten 1944 til frigjøringen 1945)
 • Assistent ved Nordland landbruksskole, Bodø 1949
 • Jordstyresekretær i Gimsøy kommune 1949-1950
 • Herredsagronom i Hol og Valberg (senere Vestvågøy) 1950-1989

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Frihetsmedaljen 1945
 • Kommunenes Sentralforbunds hederstegn 1989

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Hol Kommunestyre 1955-1959
 • Ordfører Hol Kommunestyre 1959-1963
 • Ordfører Vestvågøy Kommunestyre 1963-1967

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesutvalg, Nordland 1959-1963
 • Medlem Fylkesutvalg, Nordland 1963-1967

Offentlige verv

 • Medlem Jordskifteretten, Svolvær 1955-1959
 • Medlem Skolestyret, Hol 1956-1962
 • Medlem Helserådet 1960-1967
 • Formann Skattenemnda 1960-1962
 • Medlem Styret for Landbruksskolene 1962-1967
 • Medlem Skolestyret, Vestvågøy 1963-1967
 • Varamedlem Rådet for Distriktenes utbyggingsfond 1973-1987

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Hol Arbeiderparti 1960-1962
 • Formann Vestvågøy Arbeiderparti 1963-1964

Andre administrative verv

 • Formann Styret for Lofotkraft 1967-1969