Christie, Werner

Christie, Werner (1949-)

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 26.04.1949 i Oslo, Oslo
 • Sønn av generalmajor Johan Koren Christie (1909-1995) og husmor Gustava Winsnes (1910-1993)

Stortingsperioder

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Sosialdepartementet, 04.09.1992 - 08.11.1993
  Statsråd, Sosial- og helsedepartementet, helsesaker, 08.11.1993 - 22.12.1995

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Examen artium 1967
 • Utvekslingsstudent Francis Parker School Chicago 1968
 • Sosiologi grunnfag, Universitetet i Oslo 1970
 • Filosofi grunnfag, Universitetet i Bergen 1971
 • Statsvitenskap grunnfag, Universitetet i Oslo 1972
 • Landbruksskoleeksamen (privatist) 1973
 • Cand.med., Universitetet i Oslo 1979
 • Eksamen i statistikk, Hedmark distriktshøyskole 1986
 • Eksamen i helseadministrasjon, Oslo 1990

Yrke

 • Miljøarbeider Haukeland sykehus, barnepsykologisk avdeling 1972
 • Turnustjeneste Hamar og Nes 1979-1981
 • Assisterende fylkeslege Hedmark fylke, Sosialmedisinsk sektor 1981-1984
 • Forsker, Gruppe for helsetjenesteforskning 1984-1987
 • Assisterende fylkeslege Hedmark fylke, Administrativ sektor 1988
 • Avdelingssjef Hedmark fylke, Helsefaglig avdeling 1988-1992
 • Sensor og veileder ved distriktshøyskolene i Oppland og Hedmark 1990-1992
 • Fylkeshelsesjef 1992-2000
 • Spesialrådgiver i Bioteknologi 1999-2001
 • Avdelingssjef i Plan og Analyseavd. 2001

Verv

Offentlige verv

 • Medlem utredningsgruppe for nytt opptaksreglement ved medisinstudiet 1972-1978
 • Varamedlem Fylkesnemnd etter loven om folketrygd for Hedmark 1981-1985
 • Medlem Sosialstyret, Vang 1982
 • Medlem arbeidsgruppe i Sosialdepartementet om planveileder for kommunehelsetjenesten 1982
 • Medlem Barnevernsnemnda, Vang 1982
 • Sekretær Fylkeslegenes EDB-utvalg 1984 (initiativtaker til utvalget)
 • Leder Sakkyndig bilutvalg for Hedmark 1985-1986
 • Medlem arbeidsgruppe for moderninsering og effektivisering av helsetjenesten 1985
 • Medlem arbeidsgruppe for ny medisinalberetning 1985
 • Medlem Referansegruppen for forberedelse av stortingsmelding om kommunehelsetjenesten 1986
 • Medlem Fylkeshelsesjefenes arbeidsutvalg 1988-1992
 • Medlem Rådet for Institutt for politisk kunnskap 1990
 • Formann Rådet for Norsk institutt for sykehusforskning 1990
 • Medlem Fellesstyret for Nytt Rikshospital fra 1996
 • Medlem Rikshospitalets styre fra 1996
 • Leder Bioteknologinemnda fra 2000

Litteratur

 • Christie, Werner: Politikk og fag - på samme lag?, Tano Oslo 1988