Eimann, Wenche

Eimann, Wenche (1950-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Oppland 1985-1989

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter