Lowzow, Wenche Bryn

Lowzow, Wenche Bryn (1926-2016)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Oslo 1981-1985
Ansiennitet:
8 år, 230 dager

Gå til bildegalleri

Lowzow, Wenche Bryn har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 27.05.1926 i Oslo, Oslo
 • Død 24.09.2016
 • Datter av major og direktør Trygve Lowzow (1892-1977) og husmor Gunvor Bryn (1899-1971)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 3 for Oslo, 1969 - 1973, H.
 • Vararepresentant nr 1 for Oslo, 1973 - 1977, H.
 • Representant nr 4 for Oslo, 1977 - 1981, H.
 • Representant nr 3 for Oslo, 1981 - 1985, H.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1977-81

  Varamedlem, Valgkomiteen, 11.10.1977 - 30.09.1981
  Medlem, Justiskomiteen, 18.10.1977 - 30.09.1981

  1981-85

  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.1981 - 30.09.1985
  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1981-85

  Medlem, Styret for "Mindegaven til Norge 1914 fra det norske utflytterfolk i Nord - Amerika", 20.11.1981 - 30.09.1985

Medlemskap i delegasjoner

 • 1981-85

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 10.11.1981 - 30.09.1985

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Diverse fagkurs og administrasjonskurs
 • Student 1945
 • Oslo kommunale handelsskole 1947
 • Cambridge Proficiency Exam 1948
 • NKNs sosialskole 1954
 • Lærerskoleeksamen Hamar (3-årig forsøkslinje) 1958
 • Engelsk mellomfag ved Universitetet i Oslo 1962
 • Forberedende prøver i filosofi 1963

Yrke

 • Arbeidet i bokhandel og kontor 1945-1954
 • Lærervikar ved Vålerenga skole 1955
 • Lærer ved Lakkegata skole 1958-1969
 • Øvingslærer for Oslo offentlige lærerskole 1965-1969
 • Rektor ved Trosterud skole 1969-1977

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Oslo Bystyre 1967-1971
 • Medlem Oslo Formannskap 1971-1975

Offentlige verv

 • Medlem Skolestyret, Oslo 1968-1975
 • Formann Skolestyrets undervisningskomite, Oslo 1968-1971
 • Formann Feriekoloniutvalget, Oslo 1971-1978
 • Medlem Teknisk hovedutvalg, Hol 1998-1999

Tillitsverv i partier

 • Medlem Høyres Ensligeutvalg 1973-1975
 • Medlem Høyres sentralstyre og arbeidsutvalg 1974-1978
 • Medlem Høyres sentralstyres arbeidsutvalg 1974-1978
 • Medlem Høyres kirke/stat-utvalg 1974-1976
 • Formann Stor-Oslo Høyrekvinner 1975-1977
 • Medlem Oslo Høyres arbeidsutvalg 1975-1981
 • Formann Oslo Høyres arbeidsgruppe om lukningsvedtekter og lørdagsfri 1979-1979
 • Medlem Høyres skatteutvalg

Tillitsverv i organisasjoner

 • Troppsleder Oslo krets av Norsk speiderpikeforbund 1945-1956
 • Kretssjef Oslo krets av Norsk speiderpikeforbund 1953-1956
 • Varaformann Oslo krets av Norsk lærerlag 1964
 • Formann Oslo krets av Norsk lærerlag 1965-1966
 • Medlem Styret i Oslo-avdelingen av Ensliges landsforbund 1974-1981
 • Medlem Hovedstyret i Ensliges landsforbund 1976-1981
 • Medlem Landsstyret i Det Norske Forbundet av 1948 (DNF 48), nå Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring (LLH) 1980-1982

Andre administrative verv

 • Formann Oslo skoleråd 1966-1967

Litteratur

 • Lowzow, Wenche: Homosexuella och omvärlden, Johan Hansson (red.), Liber Stockholm 1982
 • Olsen, Bjørn G.: To kvinner, Oslo 1983