Råstad, Wenche Sand

Råstad, Wenche Sand (1933-1986)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Nordland 1973-1977
Ansiennitet:
0 år, 226 dager

Gå til bildegalleri

Råstad, Wenche Sand har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 17.02.1933 i Horten, Vestfold
 • Død 13.12.1986
 • Datter av lærer Sigvald Sand og Gudrun Pedersen

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Nordland, 1973 - 1977, Sp.

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Statens Småbrukslærerskole 1957-1958
 • Norges Landbrukshøgskole 1982
 • Statens Husstellærerhøgskole, Stabekk 1983

Yrke

 • Småbrukslærer og gårdsbestyrer 1955
 • 4-H instruktør 1959
 • Småbrukslærer og gårdsbestyrer 1960-1961
 • Utsending for Kirkens Nødhjelp i Nigeria 1962-1965

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Alstahaug Formannskap 1975-1979, 1979-1983

Offentlige verv

 • Medlem Utvalget for undervisningsbygg 1972-1975
 • Medlem Bygningsrådet, Alstahaug 1972-1976
 • Medlem Helse- og sosialstyret, Nordland 1972-1980
 • Nestformann Bygningsrådet, Alstahaug 1976-1979
 • Nestformann Arbeidervernnemnda 1976-1979
 • Medlem Forbruker- og heimstellutvalget 1977-1982
 • Varamedlem Styret for Norges Statsbaner 1978-1985
 • Nestformann Byggekomiteen for Sandnessjøen sykehus 1979-1982
 • Varamedlem Helse- og sosialstyret, Nordland 1980-1983
 • Varamedlem Innlandsfiskenemnda 1980-1983
 • Varamedlem Styret for daghjemmet 1980-1983
 • Medlem Generalplanutvalget 1980-1983
 • Skjønnsmann 1980-1984
 • Medlem Fylkeslandbruksstyret i Nordland 1981-1984
 • Medlem Alstahaug takstutvalg 1982-1983
 • Varamedlem Skoleutvalget for Sandnessjøen videregående skole fra 1982
 • Medlem Styret for Alstenheimen
 • Medlem Planutvalget for eldreomsorg
 • Medlem Planutvalget for helse- og sosiale tjenester
 • Medlem NORAD's fagutvalg for landbruk og veterinærmedisin

Tillitsverv i partier

 • Formann og medlem Styret for Nordland Senterkvinner
 • Medlem Styret for Akershus Senterkvinner
 • Kasserer Alstahaug Sp
 • Medlem Styret for Alstahaug Sp

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Nordlands 4-H utvalg
 • Medlem Styret for Nordland Bondekvinnelag
 • Fylkesstudieleder Nordland Bondekvinnelag