Bredal, Wilhelm Engel

Bredal, Wilhelm Engel (1907-1966)

Parti:
Bondepartiet
Sist innvalgt som representant for
Østfold 1954-1957
Ansiennitet:
12 år, 38 dager

Gå til bildegalleri

Bredal, Wilhelm Engel har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 25.08.1907 i Kristiania, Oslo
 • Død 26.03.1966
 • Sønn av grosserer Tollef Ravn Bredal (1869-1960) og Laura Holtsmark (1873-1934)

Stortingsperioder

 • Representant nr 6 for Østfold, 1945 - 1949, B.
 • Representant nr 5 for Østfold, 1950 - 1953, B.
 • Representant nr 7 for Østfold, 1954 - 1957, B.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1945-49

  Medlem, Administrasjonskomiteen, 13.12.1945 - 10.01.1950

  1950-53

  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 23.01.1950 - 10.01.1954

  1954-57

  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 22.01.1954 - 10.01.1958

Medlemskap i delegasjoner

 • 1954-57

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1954 - 1957

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Middelskoleeksamen 1922

Yrke

 • Agronom Vinterlandbruksskolen 1926
 • Jordbrukspraksis i Tyskland 1927
 • Jordbrukspraksis i England 1928
 • Gårdsbestyrer på Ringsaker 1929-1930
 • Forpakter av gården Fæste i Rygge 1931
 • Overtok gården Fæste 1938

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Rygge Kommunestyre 1947-1951

Offentlige verv

 • Formann Viltnemnda, Rygge 1952-1965

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret for Østlandets melkesentral 1948-1955
 • Nestformann Styret for Østlandets melkesentral 1955-1964
 • Medlem Den frivilllige kirkekomité i Rygge 1960-1966

Andre administrative verv

 • Medlem Forstanderskapet ved Rygge sparebank 1956-1966