Granaas, William Berner

Granaas, William Berner (1892-1957)

Parti:
Norges Kommunistiske Parti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Finnmark 1945-1949
Ansiennitet:
0 år, 36 dager

Gå til bildegalleri

Granaas, William Berner har avgått ved døden.

Finn informasjon etter