Wold, Willy Arne

Wold, Willy Arne (1929-1996)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvalgt som representant for
Nordland 1973-1977
Ansiennitet:
8 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Wold, Willy Arne har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 26.08.1929 i Værøy, Nordland
 • Død 13.02.1996
 • Sønn av fisketilvirker og trygdeassistent Nordahl Christensen (1906-1981) og hjemmeværende husmor Anna Jakobsen (1905-1966)

Stortingsperioder

 • Representant nr 12 for Nordland, 1969 - 1973, Sp.
 • Representant nr 3 for Nordland, 1973 - 1977, Sp.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1969-73

  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.1969 - 30.09.1973
  Medlem, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 14.10.1969 - 30.09.1973

  1973-77

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.1973 - 30.09.1977
  Varamedlem, Valgkomiteen, 09.10.1973 - 30.09.1977
  Medlem, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 18.10.1973 - 30.09.1977

Medlemskap i delegasjoner

 • 1973-77

  Delegat, FNs generalforsamling, 1975 -

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1973-77

  Medlem gruppestyret, Senterpartiet, 01.10.1973 - 30.09.1977

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Handelsskole
 • Diverse kurs i navigasjon, motorlære, elektrisk installasjonsteknikk m.m.

Yrke

 • Fisker 1946-1953
 • Forretningsdrivende i trelast og byggeartikler 1953-1969
 • Fisketilvirker og senere eksportør 1953-1996 (eksport fra ca. 1975)

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Værøy Kommunestyre 1959-1963
 • Medlem Værøy Kommunestyre 1963-1967
 • Ordfører Værøy Kommunestyre 1967-1971, 1975-1979
 • Medlem Værøy Formannskap 1971-1975

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Nordland 1967-1971

Offentlige verv

 • Medlem Tiltaksnemnda, Værøy 1959-1979
 • Medlem Skolestyret, Værøy 1959-1979
 • Medlem Ligningsnemnda, Værøy 1959-1979
 • Medlem Helserådet, Værøy 1959-1979
 • Medlem Jordstyret, Værøy 1959-1979
 • Medlem Regionplanrådet for Lofoten 1968-1971
 • Medlem Arbeids- og tiltaksnemnda, Ytre Salten 1968-1974
 • Formann Rådet for Statens Fiskarbank 1972-1983
 • Nestleder Rådet for Statens Fiskarbank 1984-1987

Tillitsverv i partier

 • Medlem Fiskeripolitisk utvalg og arbeidsutvalg i Nordland Sp 1968-1977
 • Medlem Fylkesstyret i Nordland Sp

Andre administrative verv

 • Formann Styret for Værøy eksportkompani AS 1981-1988
 • Medlem Styret for Værøy eksportkompani AS 1989-1990
 • Medlem Styret for Lofoten Viking export AS 1990-1996