Olsen, Wenche

Olsen, Wenche (1965-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Østfold 2013-2017
Ansiennitet:
4 år, 42 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 30.11.1965 i Halden, Østfold
 • Datter av fabrikkarbeider Arne Olsen (1932-1988) og fabrikkarbeider Esther Mathinsen (1931-)

Stortingsperioder

 • Representant nr 7 for Østfold, 2009 - 2013, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Østfold, 2013 - 2017, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2009-2013

  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.2009 - 30.09.2013
  Medlem, Helse- og omsorgskomiteen, 20.10.2009 - 30.09.2013
  Personlig varamedlem, Den forberedende fullmaktskomité, 20.06.2013 - 30.09.2013

Medlemskap i delegasjoner

 • 2009-2013

  Varamedlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 22.10.2009 - 30.09.2013

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Os barneskole 1972-1978
 • Rødsberg ungdomsskole 1978-1981
 • Porsnes vgs., husstell 1981-1982
 • Porsnes vgs., helse- og sosialfag 1982-1983

Fagbrev

 • Renholdsoperatørfaget 1996

Yrke

 • Assistent, renholder, portør m.m., Halden sykehus 1982-1986
 • Fabrikkarbeider, Møremat 1986-1987
 • Nattevakt HVPU, Kristiansund kommune 1987
 • Assistent, renholder, Halden sykehus 1987-1996
 • Husøkonom, Halden sykehus 1997-1998
 • Renholdsleder, Sentralsykehuset Fredrikstad 1998-1999
 • Avd.sjef renhold og tekstil, Sykehuset Østfold 1999-2009

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Halden Kommunestyre 1995-1999
 • Medlem Halden Kommunestyre 1999-2003, 2009-2011
 • Varaordfører Halden Kommunestyre 2007-2009

Offentlige verv

 • Medlem Styret for Østfold Kommunerevisjon 2007-2009
 • Varamedlem Styret for Halden Byutvikling 2007-2009

Tillitsverv i partier

 • Nestleder Styret for Halden Arbeiderparti 1999-2006
 • Medlem Styret for Halden Arbeiderparti 2006-2008
 • Leder Styret for Berg Arbeiderlag 2006-2008
 • Medlem Styret for Berg Arbeiderlag til 2006

Andre administrative verv

 • Varamedlem Styret for Haldenvassdragets Kanalselskap 2007-2009