Graadal, Øyvind

Graadal, Øyvind (1951-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Hedmark 1989-1993

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Født 10.03.1951

Stortingsperioder

  • Vararepresentant nr 2 for Hedmark, 1985 - 1989, SV.
  • Vararepresentant nr 3 for Hedmark, 1989 - 1993, SV.