Graadal, Øyvind

Graadal, Øyvind (1951-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Hedmark 1989-1993

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter