Hågensen, Yngve

Hågensen, Yngve (1938-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Østfold 1969-1973

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 13.07.1938

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 6 for Østfold, 1969 - 1973, A.

Verv

Offentlige verv

 • Medlem Rådet for Norsk Produktivitetsinstitutt (NPI) 1980-1981
 • Medlem Styret for Datatilsynet 1980-1983
 • Medlem Styret for stiftelsen teknologisk institutt (TI) 1980-1982
 • Varamedlem Rikslønnsnemnda 1980-1991
 • Medlem Videreutvikling av bedriftsdemokratiet 1981-1985
 • Medlem Styret for Den Norske Industribank A/S 1982-1990
 • Varamedlem Rådet for Norsk Produktivitetsinstitutt (NPI) 1982-1985
 • Medlem Arbeidsdirektoratets styre 1983-1990
 • Medlem Arbeidsdirektoratets styreutvalg for trygdesaker 1983-1987
 • Varamedlem Styret for Datatilsynet 1984-1991
 • Varamedlem Likestillingsrådet 1987-1990
 • Varamedlem Arbeidsdirektoratets styreutvalg for trygdesaker 1988-1991
 • Medlem Arbeidsrettsrådet fra 1990
 • Medlem Styret i Den norske stats oljeselskap a.s fra 1991
 • Medlem Sysselsettingsutvalget 1991-1992
 • Medlem Forum for verdiskaping fra 1993