Ulset, Yngve

Ulset, Yngve (1972-2002)

Parti:
Fremskrittspartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Hedmark 2001-2005

Gå til bildegalleri

Ulset, Yngve har avgått ved døden.