Halskau, Øyvind

Halskau, Øyvind (1944-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Møre og Romsdal 1989-1993

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter