Hovengen, Åge

Hovengen, Åge (1927-2018)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Oppland 1985-1989
Ansiennitet:
14 år, 184 dager

Gå til bildegalleri

Hovengen, Åge har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 21.12.1927 i Brandbu, Oppland
 • Død 19.10.2018
 • Sønn av verkstedeier og stansemaker Anton Hovengen (1888-1972) og husmor Guri Kristiansen (1894-1966)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Oppland, 1973 - 1977, A.
 • Representant nr 6 for Oppland, 1977 - 1981, A.
 • Representant nr 5 for Oppland, 1981 - 1985, A.
 • Representant nr 7 for Oppland, 1985 - 1989, A.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 16.10.1973-15.01.1976 for Thorstein Treholt.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1973-77

  Medlem, Landbrukskomiteen, 18.10.1973 - 15.01.1976

  1977-81

  Medlem, Sosialkomiteen, 18.10.1977 - 30.09.1981

  1981-85

  Medlem, Justiskomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985

  1985-89

  Medlem, Landbrukskomiteen, 23.10.1985 - 30.09.1989

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1985-89

  Varamedlem, Styret for "Mindegaven til Norge 1914 fra det norske utflytterfolk i Nord - Amerika", 26.11.1985 - 30.09.1989

Medlemskap i delegasjoner

 • 1981-85

  Delegat, FNs generalforsamling, 1982 -

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Diverse tekniske kurs, Statens teknologiske institutt
 • Diverse kurs innen arbeiderbevegelsen, Sørmarka
 • Hærens bilfagskole Helgelandsmoen 1948
 • STIs bilmekanikerkurs 1949-1950

Lærlingepraksis

 • Mekaniker 1942-1946

Fagbrev

 • Verksmesterbevis 1952

Yrke

 • Bilmekaniker 1948-1950
 • Maskinist i utenriksfart 1950-1951
 • Formann på anleggsverksted i Canada 1951-1952
 • Eget bilverksted på Toten 1952-1955
 • Gårdbruker på småbruket Øvre Kaarstad, Vestre Slidre 1955-1989 (kjøpte bruket i 1955. Overdro det til sønnen Ola i 1989)
 • Verksmester ved Lomen Auto 1964-1966
 • Eget verksted 1967-1974
 • Timelærer i tekniske fag ved Vestre Slidre ungdomsskole 1972-1973
 • Spesialrådgiver i Norsk Bonde- og Småbrukerlag 1989-2007

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Melvin Jones Fellow President, For dedicated Humanitarian services Lions Clubs Internasjonal Fundation
 • Frelsesarmeens ærespris "Fyrtårnet"
 • Vestre Slidre kulturpris 1992
 • Kongens fortjenstmedalje i gull 1996
 • Årets solidaritetspris fra Landsforeningen Rettferd for Taperne 2001
 • Fritt Ords honnørpris 2002

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Vestre Slidre Kommunestyre 1963-1967, 1967-1971
 • Medlem Vestre Slidre Formannskap 1971-1975, 1975-1977

Offentlige verv

 • Medlem Viltnemnda, Vestre Slidre 1957-1977
 • Doms- og skjønnsmann 1960-1975
 • Medlem Innlandsfiskenemnda, Vestre Slidre 1963-1971
 • Medlem Lomen sogneråd 1971-1976 (kommunevalgt representant for Vestre Slidre)
 • Medlem Voksenopplæringsnemnda 1971-1975
 • Formann Styret for Vestre Slidre samfunnshus 1971-1976
 • Varamedlem Fylkeslandbruksstyret i Oppland 1971-1975
 • Medlem Styret for Oppland fylkes elektrisitetsverk 1975-1977
 • Medlem flere fylkeskommunale byggenemnder i forbindelse med bygging av Oppland fylkes kraftanlegg (Lomen Kraftstasjon m.v.) 1975-1977
 • Medlem Flyplassutvalget for Valdresregionen 1981-1991
 • Leder Tilsynsrådet for Vestre Slidre arbeidskoloni 1992-1997
 • Medlem Kontrollkomiteen, Vestre Slidre 1994-1998
 • Medlem flere kommunale byggenemnder, bl.a. byggenemnda for Vestre Slidre kommunale kraftlag (ca. 1970)

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Vestre Slidre arbeiderparti 1965-1977
 • Medlem Styret for Oppland DNA 1968-1975
 • Formann Vestre Slidre Arbeiderparti 1975-1977
 • Medlem DNAs utvalg for familiepolitikk og likestilling 1977-1981
 • Medlem Programkomiteen i 1973

Tillitsverv i organisasjoner

 • Leder AOFs voksenopplæringsvirksomhet i Vestre Slidre 1966-1975
 • Medlem Styret for Landsforeningen for Tapere fra 1995
 • Æresmedlem Norsk Bonde- og Småbrukerlag 1996
 • Æresmedlem Norsk Bygdeværnforening 1998
 • Æresmedlem Hurdal Bonde- og Småbrukerlag 1999
 • Æresmedlem Vest-Finnmarks lensmannsetats lag

Andre administrative verv

 • Medlem Kontrollkomiteen for Vestre Slidre Sparebank fra 1990
 • Formann Styret for Arnelund Dagligvare Lomen 1994

Litteratur

 • Møller, Arvid: Lefse-Bertha: med kjevle som våpen, Cappelen Oslo 1993
 • Møller, Arvid: Urokråke - eller den lille manns advokat, Landbruksforlaget Oslo 1995
 • Ødegaard, Ola: Ingen barndom, fortalt til Arvid Møller, Lydbokforlaget Oslo 1997