Ramberg, Åge

Ramberg, Åge (1921-1991)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som representant for
Vestfold 1985-1989
Ansiennitet:
12 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Ramberg, Åge har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 28.09.1921 i Larvik, Vestfold
 • Død 24.08.1991
 • Sønn av godsbestyrer ved NSB Fritz Albert Ramberg (1896-1962) og Hulda Laurentse Hansen (1896-1973)

Stortingsperioder

 • Representant nr 6 for Vestfold, 1973 - 1977, KrF.
 • Representant nr 6 for Vestfold, 1977 - 1981, KrF.
 • Representant nr 6 for Vestfold, 1985 - 1989, KrF.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1973-77

  Medlem, Sosialkomiteen, 18.10.1973 - 30.09.1977
  Varamedlem, Den forberedende fullmaktskomité, 01.06.1977 - 30.09.1977

  1977-81

  Formann, Administrasjonskomiteen, 18.10.1977 - 30.09.1981

  1985-89

  Medlem, Forsvarskomiteen, 23.10.1985 - 30.09.1989
  Sekretær, Kontrollkomiteen, 23.10.1985 - 30.09.1989

Medlemskap i delegasjoner

 • 1973-77

  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1976 -

  1985-89

  Medlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 13.11.1985 - 30.09.1989

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1941
 • Cand.real. (matematikk hovedfag), Oslo 1948

Yrke

 • Lektor i Sarpsborg 1948-1949
 • Lektor ved Porsgrunn gymnas 1949-1959
 • Lektor ved Sandefjords gymnas 1959-1985
 • Sensor til examen artium i matematikk 1962-1973
 • Sensor til examen artium i matematikk 1983-1985

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Porsgrunn Bystyre 1951-1955, 1955-1959
 • Medlem Sandar Formannskap 1963-1967
 • Medlem Sandefjord Formannskap 1967-1971, 1971-1973

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesutvalg, Vestfold 1971-1973

Offentlige verv

 • Varamedlem Riksrevisjonen 1990-1991

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Vestfold KrF 1965-1972
 • Nestformann Vestfold KrF 1969-1972
 • Formann Vestfold KrF 1982-1986
 • Leder Sandefjord KrF 1989-1991

Tillitsverv i organisasjoner

 • Kasserer Porsgrunn lokallag av Norsk Lektorlag 1952-1955
 • Misjonskasserer Pinsemenigheten Salem, Sandefjord 1962-1972
 • Medlem Matematikkseksjonen i Norsk Lektorlag 1969-1971
 • Medlem Styret i Kristenfolkets edruskapsråd 1980-1983
 • Medlem Styret i Norges frikirkeråd 1984-1986

Andre administrative verv

 • Medlem Representantskapet for Sandefjord Sparebank 1971-1974