Klundelien, Åse

Klundelien, Åse (1946-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Buskerud 1993-1997
Ansiennitet:
4 år, 12 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 08.01.1946 i Kongsberg, Buskerud
 • Datter av våpenarbeider Oskar Klundelien (1912-1979) og ekspeditrise Astrid Sofie Andersen (1910-1978)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 4 for Buskerud, 1977 - 1981, A.
 • Vararepresentant nr 4 for Buskerud, 1981 - 1985, A. (01.10.1981 - 12.01.1982)
 • Vararepresentant nr 3 for Buskerud, 1981 - 1985, A. (13.01.1982 - 30.09.1985)
 • Representant nr 7 for Buskerud, 1989 - 1993, A.
 • Vararepresentant nr 2 for Buskerud, 1993 - 1997, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1989-93

  Medlem, Kontrollkomiteen, 23.10.1989 - 30.09.1993
  Medlem, Samferdselskomiteen, 23.10.1989 - 08.11.1990
  Medlem, Finanskomiteen, 08.11.1990 - 30.09.1993

Medlemskap i delegasjoner

 • 1989-93

  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1990 -
  Varamedlem, Den norske parlamentarikerdelegasjon til EFTA, 16.11.1990 - 30.09.1993
  Delegat, FNs generalforsamling, 1992 -

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1965
 • Lærerskoleeksamen 1965-1967
 • Engelsk grunnfag 1973
 • Spesialpedagogikk grunnfag 1979
 • Kunsthistorie grunnfag 1993-1994

Yrke

 • Lærer, adjunkt, rådgiver
 • Yrkesveileder 1981-1982
 • Kvinnekonsulent 1982-1987 (permisjon 1984-87)
 • Fylkeskultursjef i Buskerud fra 1988

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Kongsberg Bystyre 1967-1971, 1971-1972

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Buskerud 1975-1979
 • Medlem Fylkesting, Buskerud 1979-1983
 • Fylkesordfører Fylkesting, Buskerud 1983-1987

Offentlige verv

 • Medlem Ungdomsnemnda, Kongsberg 1964-1967
 • Leder Ungdomsnemnda, Kongsberg 1967-1971
 • Medlem Skolestyret, Øvre Eiker 1976-1981
 • Medlem Barnehagenemnda, Øvre Eiker 1976-1981
 • Varamedlem Norsk Språkråd 1980-1987
 • Medlem Lovutvalg-psykisk helsevern 1982-1988
 • Medlem Styret for INKO-tjenesten i Buskerud 1984-1988
 • Varamedlem Det kriminalitetsforebyggende råd 1984-1987
 • Formann Styret for Buskerud Sentralsykehus 1984-1987
 • Varamedlem Rikshospitalets styre 1987-1990
 • Medlem Styret for Nortra 1987-1990
 • Medlem Kommunelovutvalget 1987-1990
 • Leder Likestillingsrådet 1989-1997
 • Varamedlem Rådgivende utvalg i saker om konkurranseforvridning 1992-1994
 • Leder Det rådgivende utvalg for trykt skrift 1992-1994
 • Varamedlem Styret for Nordens institutt på Åland 1994-1996
 • Varamedlem Riksrevisjonen 1994-2002
 • Varamedlem Styret for Norges Kommunalbank 1995-1998
 • Nestleder Styret for Garanti-Instituttet for Eksportkreditt 1995-1996
 • Medlem Styret for Garanti-Instituttet for Eksportkreditt 1996-1997
 • Medlem Styret for Nordens institutt på Åland 1997-1999
 • Medlem og meddommer Borgarting Lagmannsrett fra 1998

Tillitsverv i partier

 • Sekretær Kongsberg AUF 1962-1963
 • Medlem Styret for Buskerud Arbeiderparti 1975-1990
 • Sekretær Fiskum Arbeiderparti 1976-1979
 • Leder Øvre Eiker Arbeiderparti 1980-1982
 • Nestleder Buskerud Arbeiderparti 1981-1985
 • Medlem Det norske Arbeiderpartis sentralstyre 1989-1992
 • Leder Hokksund Arbeiderlag fra 2005

Tillitsverv i organisasjoner

 • Hovedvernombud Åsgård skole 1979-1980
 • Leder Arbeidsutvalget for fylkeskultursjefene 1996-1998
 • Sekretær Styret for Foreningen av tidligere stortingsrepresentanter

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Fokus Bank, Hokksund 1988-1989