Hauan, Åshild

Hauan, Åshild (1941-2017)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Nordland 1989-1993
Ansiennitet:
12 år, 15 dager

Gå til bildegalleri

Hauan, Åshild har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 20.04.1941 i Velfjord, Nordland
 • Død 01.12.2017
 • Datter av sagbrukseier Paul Drevland (1914-1978) og hjemmeværende Gunnvor Wester (1919-1979)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 5 for Nordland, 1977 - 1981, A.
 • Representant nr 11 for Nordland, 1981 - 1985, A.
 • Representant nr 7 for Nordland, 1985 - 1989, A.
 • Representant nr 8 for Nordland, 1989 - 1993, A.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1985-89

  President, Odelstinget, 09.10.1985 - 30.09.1989

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1981-85

  Medlem, Sosialkomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985

  1985-89

  Medlem, Justiskomiteen, 23.10.1985 - 15.05.1986
  Varamedlem, Kontrollkomiteen, 23.10.1985 - 15.05.1986
  Medlem, Forbruker- og administrasjonskomiteen, 15.05.1986 - 30.09.1989

  1989-93

  Medlem, Samferdselskomiteen, 23.10.1989 - 30.09.1993
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 15.11.1990 - 30.09.1993

Medlemskap i delegasjoner

 • 1985-89

  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1985 - 30.09.1989

  1989-93

  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1989 - 30.09.1993
  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 08.11.1990 - 30.09.1993

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1985-89

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 09.05.1986 - 30.09.1989

  1989-93

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 01.10.1989 - 03.11.1990
  Sekretær gruppestyret, Arbeiderpartiet, 03.11.1990 - 30.09.1993

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Fredheim folkehøgskole 1957
 • Handelsskole 1958

Yrke

 • Butikkarbeider ved Rana samvirkelag 1961-1981
 • Fylkesmann i Nordland 1993-2007

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Rana Kommunestyre 1975-1979
 • Medlem Rana Formannskap 1979-1983

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Nordland 1979-1983

Offentlige verv

 • Medlem Skolestyret, Rana 1975-1979
 • Medlem Helse- og sosialstyret, Nordland 1978-1983
 • Medlem Voksenopplæringsrådet 1980-1982
 • Varamedlem Trafikksikkerhetsrådet 1980-1982
 • Leder Reinbeitekommisjonen 1998-2001 (leder for den norske delen av Reinbeitekommisjonen mellom Norge og Sverige)

Tillitsverv i partier

 • Formann Nordland Arbeiderpartis kvinneutvalg 1975-1979, 1982-1984
 • Medlem Styret for Nordland Arbeiderparti 1976-1979
 • Nestformann Rana arbeiderparti 1978-1982
 • Nestleder Arbeiderpartiets kvinneutvalg 1985-1989
 • Leder Arbeiderpartiets kvinneutvalg 1989-1993