Iversen, Åsa Solberg

Iversen, Åsa Solberg (1929-2009)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Østfold 1989-1993
Ansiennitet:
12 år, 74 dager

Gå til bildegalleri

Iversen, Åsa Solberg har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 07.04.1929 i Overhalla, Nord-Trøndelag
 • Død 03.02.2009
 • Datter av bilmekaniker Ingvald Solberg (1901-1961) og husmor og sydame Kristina Elisabeth Gustin (1902-1958)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 3 for Østfold, 1973 - 1977, A.
 • Vararepresentant nr 2 for Østfold, 1977 - 1981, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Østfold, 1981 - 1985, A. (01.10.1981 - 27.06.1982)
 • Representant nr 1 for Østfold, 1981 - 1985, A. (27.06.1982 - 30.09.1985)
 • Representant nr 5 for Østfold, 1985 - 1989, A.
 • Representant nr 5 for Østfold, 1989 - 1993, A.

Vararepresentasjoner

 • Rykket opp som representant 27.06.1982 etter Ingvar Bakkens død.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1981-85

  Medlem, Justiskomiteen, 27.06.1982 - 30.09.1985

  1985-89

  Medlem, Forsvarskomiteen, 23.10.1985 - 30.09.1989
  Medlem, Kontrollkomiteen, 15.05.1986 - 30.09.1989

  1989-93

  Medlem, Landbrukskomiteen, 23.10.1989 - 30.09.1993

Medlemskap i delegasjoner

 • 1985-89

  Delegat, FNs generalforsamling, 1985 -
  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 08.11.1985 - 30.09.1989

  1989-93

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 07.11.1989 - 30.09.1993

Medlemskap i regjering

 • Personlig sekretær, Sosialdepartementet, 1973 - 1976

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Realskole 1944-1945
 • Handelsskole 1945-1946
 • Sosialistisk Aftenskole 1946-1947
 • Husmorskole 1949
 • Kurs i fagforeningskunnskap 1967
 • Kurs i psykologi 1967
 • Sosialt grunkurs (eldreomsorg, barnevern, sosialomsorg) 1968
 • Norges Sosialforbunds etatsopplæring for sosiale tjenestemenn 1968-1970
 • Hjemmehjelpkurs 1969
 • Kurs, Arbeiderbevegelsen i Norge 1972

Yrke

 • Kontorassistent ved Mo Elektrisitetsverk 1946-1947
 • Medarbeider i Rana Blad og Fremover 1947-1949
 • Lugarpike ved M/S "Oslofjord" 1949
 • Avdelingsleder ved AJO Hanskefabrikk 1950-1951
 • Kontormedarbeider ved Lundes regnskapskontor 1951-1952
 • Kontormedarbeider ved skrivestue, DK Viken, Brigade nr. 1 1952-1953
 • Bokholder ved Boger og Kviserud 1961-1965
 • Sosialassistent ved Eidsberg sosialkontor 1965-1967
 • Familiehjelper ved Skjeberg sosialkontor 1967-1969
 • Sosialkurator ved Kråkerøy sosialkontor 1969-1973

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Kråkerøy Kommunestyre 1971-1975, 1975-1979

Offentlige verv

 • Medlem Helse- og sosialnemnda, Østfold 1972-1983
 • Medlem Styret for Sentralsykehuset, Østfold 1972-1983
 • Medlem Styret for Trygdekontoret, Kråkerøy 1972-1976
 • Medlem Bestyrelsen for Norges Bank, avdeling Fredrikstad 1973-1981
 • Varamedlem Statens korn- og kraftforråd 1974-1978
 • Medlem Representantskapet for Statens Edruskapsdirektorat fra 1976
 • Medlem Styret for Østfoldheimen 1978-1981
 • Varamedlem Arbeidsmiljørådet 1980
 • Formann Bestyrelsen for Norges Bank, avdeling Fredrikstad 1981-1984
 • Formann Styret for Sentralsykehuset, Østfold 1984-1987
 • Medlem Det Rådgivende organ for avskjed med redusert lønn 1985-1993
 • Medlem Utvalget til vurdering av Forsvarets øvingsmuligheter 1986-1993
 • Medlem Styret for Statens Landbruksbank og Landbrukets utviklingsfond 1994-1998
 • Medlem A/S Vinmonopolets bedriftsforsamling 1994-1995
 • Varamedlem Forliksrådet, Fredrikstad 1996-2000
 • Leder A/S Vinmonopolets bedriftsforsamling 1997-1998

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Mo AUL 1945-1948
 • Formann Helgeland AUF 1946-1948
 • Sekretær Kråkerøy Arbeiderparti 1970-1972
 • Medlem Styret for Østfold Arbeiderparti fra 1972
 • Formann Kråkerøy Arbeiderparti 1972-1976
 • Gruppesekretær Det norske Arbeiderpartis stortingsgruppe 1976-1982
 • Medlem Det norske Arbeiderpartis landsstyre fra 1981

Tillitsverv i organisasjoner

 • Kasserer Eidsberg kommunale forening 1965-1967
 • Medlem Norsk kommuneforbunds studieutvalg i Østfold 1966-1970
 • Medlem AOFs sosiale utvalg fra 1974
 • Medlem Representantskapet i Norges Kooperative Landsforening 1981-1987
 • Medlem Representantskapet i Østfold Samvirkelag 1982-1985
 • Medlem Styret for Samvirkeskolen 1985-1998
 • Nestformann Styret for Oslo, Akershus og Østfold kooperative distriktslag 1986-1990