Fjeldstad, Øivin Skappel

Fjeldstad, Øivin Skappel (1936-)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Buskerud 1981-1985
Ansiennitet:
0 år, 186 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 06.02.1936 i Oslo, Oslo
 • Sønn av kapellmester Øivin Fjeldstad (1903-1983) og husmor Julie Skappel (1910-1996)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Buskerud, 1981 - 1985, H. (01.10.1981 - 12.01.1982)
 • Vararepresentant nr 2 for Buskerud, 1981 - 1985, H. (13.01.1982 - 30.09.1985)

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 14.10.1981-12.01.1982 for Mona Røkke.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1981-85

  Medlem, Samferdselskomiteen, 21.10.1981 - 12.01.1982

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1955
 • Handelsgymnas 1956
 • Befalsskolen for feltartilleriet 1957
 • Siviløkonom NHH 1961

Yrke

 • Konsulent A/S Dalen Portland Cementfabrikk 1961-1965
 • Kontorsjef A/S Årdal og Sunndal Verk 1965-1968
 • Økonomidirektør A/S Follum Fabrikker 1968-1978
 • Finansdirektør A/S Akers Mek Verksted 1978-1981
 • Banksjef i Bergen Bank 1982
 • Viseadministrerende direktør i Bergen Bank 1983-1990
 • Viseadministrerende direktør i Den norske Bank 1990-1993
 • Administrerende direktør i Den norske Bank (Luxembourg) S.A. 1993-1997
 • Seniorrådgiver i Landesbank Schleswig-Holstein 1998-2003

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Høyanger Kommunestyre 1967-1968
 • Medlem Ringerike Kommunestyre 1975-1977, 1977-1979, 1983-1987
 • Medlem Ringerike Formannskap 1979-1983

Offentlige verv

 • Formann Styret for Fylkessykehuset, Høyanger 1967-1969
 • Ordfører Rådet for Oslo Filharmoniske orkester 1984-1996
 • Medlem Styret for Spissteknologiprogrammet A/S 1984-1988
 • Medlem Representantskapet for Verdipapirsentralen 1985-1995

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Ringerike Høyre 1974-1987
 • Formann Ringerike Høyre 1975-1979
 • Medlem Styret for Buskerud Høyre 1981-1983

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Norges Handelshøyskoles Studentforening 1960
 • Medlem Styret i Tyrifjord Golfklubb 2005-2007

Andre administrative verv

 • Medlem Bedriftsforsamlingen i A/S Follum Fabrikker 1973-1980
 • Medlem Styret for Aker Trøndelag A/S 1978-1982
 • Medlem Styret for Nylands verksted 1978-1982
 • Medlem Styret for A/S Bergens mekaniske verksteder 1978-1982
 • Medlem Styret for Stord Verft A/S 1978-1982
 • Medlem Styret for Ringerikes Sparebank 1978-1982
 • Medlem Styret for A/S Trajan 1979-1982
 • Medlem Styret for A/S Fjerndata 1979-1982
 • Medlem Styret for A/S Nortank 1979-1982
 • Medlem Styret for A/S Kistefos Træsliberi 1981-1982
 • Medlem Rådet i Frionor 1982-1987
 • Formann Styret for A/S Kistefos Træsliberi 1982-1986
 • Medlem Bedriftsforsamlingen i A/S Tofte Industrier 1983-1985
 • Medlem Styret for Nord & Syd Kredittforsikring A/S 1983-1986
 • Medlem Representantskapet for Det Norske Luftfartsselskap 1984-1986
 • Medlem Bedriftsforsamlingen i A/S Follum Fabrikker 1985-1988
 • Medlem Styret for Norgeskreditt 1985-1992
 • Medlem Styret for Deutsch Skandinavische Bank AG 1985-1993
 • Ordfører Representantskapet for Det Norske Luftfartsselskap 1986-1997
 • Formann Styret for Nord & Syd Kredittforsikring A/S 1986-1988
 • Medlem Styret for A/S Kistefos Træsliberi 1986-1994
 • Formann Styret for DnB Investment Fund SICAV 1987-1999
 • Medlem Styret for A/S Viul tresliperi 1987-1997
 • Medlem Styret for Den norske Bank (Luxembourg) S.A. 1992-1998
 • Formann Styret for Atlantic Securities ASA 1998-2000
 • Varamedlem Fred. Olsen Energy ASA 1998-2002
 • Formann Styret for Anders Jahres Humanitære Stiftelse fra 1999
 • Medlem Styret for Greenfield Holding NV 2000-2004
 • Medlem Kontrollkomiteen i Finaref AS 2001-2005
 • Medlem Fred. Olsen Energy ASA fra 2002
 • Medlem Styret for AL industrier ASA fra 2005
 • Formann Kontrollkomiteen i Finaref AS fra 2005
 • Medlem Styret for Dextra Musica AS 2005-2007