Hvattum, Øivind

Hvattum, Øivind (1935-2019)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Akershus 1985-1989
Ansiennitet:
0 år, 116 dager

Gå til bildegalleri

Hvattum, Øivind har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 28.06.1935 i Oslo, Oslo
 • Død 20.10.2019
 • Sønn av klinker Roald Hvattum (1912-1985) og rengjøringsassistent Lilliand Christiansen (1914-1973)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Akershus, 1981 - 1985, A.
 • Vararepresentant nr 2 for Akershus, 1985 - 1989, A.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 01.10.1981-14.10.1981 for Helen Marie Bøsterud.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1981-85

  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.1981 - 14.10.1981

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Grunnskole 1942-1949
 • Framhaldsskole 1949-1951

Lærlingepraksis

 • Lærlingepraksis på Elektrisk Bureau 1952-1956

Fagbrev

 • Fagbrev i finmekanikk 1957

Yrke

 • Elektrisk Bureau 1952-1967
 • Jern og metall arb.forb. 1967-1970
 • DNA 1970-1977
 • Distriktssekretær/ass.leder Org.avd., LO 1977-2002

Verv

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesutvalg, Akershus 1979-1983
 • Medlem Fylkesutvalg, Akershus 1983-1987
 • Medlem Fylkesutvalg, Akershus 1987-1991

Offentlige verv

 • Leder Styret for Stor-Oslo lokaltrafikk A/S 1979-1991
 • Medlem Samferdselsnemnda, Akershus 1979-1983
 • Medlem Utvalg til å vurdere ordningene med Arbeidstilsynets distriktsstyrer og de kommunale arbeidervernnemnder, 1981-1982
 • Medlem Arbeidstilsynets distriktsstyre, 1. distrikt, 1981-1994
 • Leder Samferdselsnemnda, Akershus 1983-1991
 • Medlem Regionalt styre for INKO-tjenesten i Oslo og Akershus, 1985-1988
 • Medlem Underutvalg for forebygging av økonomisk kriminalitet 1993-2002

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Oslo Arbeiderparti 1966-1968
 • Medlem Styret for Akershus Arbeiderparti 1973-1990

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret for Ormsund Roklubb 1962-1966
 • Medlem Styret for Norges Roforbund 1965-1967

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for NSB Gardemobanen 1996-1999