Stensrud, Øyvind Alfred

Stensrud, Øyvind Alfred (1887-1956)

Parti:
Venstre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Telemark 1954-1957
Ansiennitet:
0 år, 15 dager

Gå til bildegalleri

Stensrud, Øyvind Alfred har avgått ved døden.

Finn informasjon etter