Halleraker, Øyvind

Halleraker, Øyvind (1951-)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Hordaland 2013-2017
Ansiennitet:
16 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 27.10.1951 i Oslo, Oslo
 • Sønn av avd.sjef Sven Halleraker (1924-2007) og sykepleier Evelyn Benzen (1924-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 3 for Hordaland, 1993 - 1997, H.
 • Vararepresentant nr 2 for Hordaland, 1997 - 2001, H.
 • Representant nr 10 for Hordaland, 2001 - 2005, H.
 • Representant nr 8 for Hordaland, 2005 - 2009, H.
 • Representant nr 6 for Hordaland, 2009 - 2013, H.
 • Representant nr 4 for Hordaland, 2013 - 2017, H.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2001-2005

  Medlem, Energi- og miljøkomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005

  2005-2009

  Medlem, Transport- og kommunikasjonskomiteen, 19.10.2005 - 30.09.2009
  Varamedlem, Valgkomiteen, 28.01.2008 - 30.09.2009

  2009-2013

  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.2009 - 30.09.2013
  Medlem, Transport- og kommunikasjonskomiteen, 20.10.2009 - 07.05.2013
  Medlem, Kommunal- og forvaltningskomiteen, 07.05.2013 - 30.09.2013

  2013-2017

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.2013 - 30.09.2017
  Medlem, Utenriks- og forsvarskomiteen, 17.10.2013 - 22.10.2013
  Første nestleder, Den utvidede utenriks- og forsvarskomité, 22.10.2013 - 30.09.2017
  Første nestleder, Utenriks- og forsvarskomiteen, 22.10.2013 - 30.09.2017

Medlemskap i delegasjoner

 • 2005-2009

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 20.10.2005 - 30.09.2009
  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2007 - 30.09.2008

  2009-2013

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 22.10.2009 - 30.09.2013

  2013-2017

  Medlem, Europautvalget, 17.10.2013 - 30.09.2017
  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 24.10.2013 - 30.09.2015
  Første nestleder, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 12.11.2013 - 30.09.2017
  Nestleder, Stortingets delegasjon til konferansen for overvåking av EUs utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk, 12.11.2013 - 30.09.2017
  Leder, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 12.11.2013 - 30.09.2017
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 20.10.2015 - 30.09.2017

Medlemskap i gruppestyrer

 • 2009-2013

  Første vara innpisker, Høyre, 21.10.2009 - 30.09.2013

  2013-2017

  Innpisker, Høyre, 17.10.2013 - 30.09.2017

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Abildsø folkeskole 1959-1966
 • Manglerud ungdomsskole 1966-1969
 • Voss folkehøgskole 1969-1970
 • Sogn videregående skole, fotograflinja 1971-1972
 • Kystskipperskole 1978
 • Artiumsfag, studiekompetanse 1981
 • Ex.bed.øk., Handelshøyskolen BI 1984
 • Diplomøk., Handelshøyskolen BI 1989

Lærlingepraksis

 • Lærlingepraksis som fotograf 1970-1973

Fagbrev

 • Svennebrev fotograf 1973

Yrke

 • Selvstendig næringsdrivende 1973-1987
 • Daglig leder SBT A/S 1987-2001

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varaordfører Bømlo Kommunestyre 1987-1991
 • Medlem Bømlo Kommunestyre 1991-1995

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Hordaland 1987-1991
 • Medlem Fylkesutvalg, Hordaland 1991-1995
 • Medlem Fylkesutvalg, Hordaland 1995-1997
 • Fylkesvaraordfører Fylkesting, Hordaland 1997-1999
 • Medlem Fylkesutvalg, Hordaland 1999-2001

Offentlige verv

 • Medlem Styret for SKL A/S, Stord 1995-2001
 • Medlem Styret for Statens nærings- og distriktsutviklingsfond, Hordaland 1999-2001
 • Medlem Ombudsmannsnemnda for Forsvaret fra 2018

Tillitsverv i partier

 • Formann Bømlo Høyre 1984-1991
 • Nestleder Hordaland Høyre 1991-1994
 • Leder Hordaland Høyre 1994-2002
 • Medlem Sentralstyret i Høyre 1995-2002

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret for interessepolitisk utvalg, Kommunenes Sentralforbund 1999-2001
 • Medlem Brukerrådet for representantordninger 2011-2013

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Bremnes Utleigebygg AS 1984-2002
 • Formann Styret for Norvegfinans 1991-2001
 • Medlem Styret for Bremnes Forretningsbygg DA 2000-2007