Ruud, Øyvind

Ruud, Øyvind (1944-2015)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Akershus 1993-1997

Gå til bildegalleri

Ruud, Øyvind har avgått ved døden.

Finn informasjon etter