Versto, Aslak

Versto, Aslak (1924-1992)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Telemark 1973-1977
Ansiennitet:
10 år, 159 dager

Gå til bildegalleri

Versto, Aslak har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Født 20.12.1924 i Vinje, Telemark
  • Død 25.11.1992
  • Sønn av småbruker og stortingsrepresentant Olav Versto (1892-1977) og husmor Margit Knutsdatter Leirlid (1896-1981)

Stortingsperioder

  • Vararepresentant nr 1 for Telemark, 1961 - 1965, A.
  • Vararepresentant nr 1 for Telemark, 1965 - 1969, A.
  • Representant nr 1 for Telemark, 1969 - 1973, A.
  • Representant nr 1 for Telemark, 1973 - 1977, A.

Medlemskap i presidentskapet

  • 1969-73

    Varasekretær, Odelstinget, 08.10.1969 - 30.09.1973

Medlemskap i stortingskomiteer

  • 1969-73

    Medlem, Industrikomiteen, 14.10.1969 - 30.09.1973

    1973-77

    Medlem, Kommunal- og miljøvernkomiteen, 18.10.1973 - 30.09.1977

Medlemskap i delegasjoner

  • 1969-73

    Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1971 -
    Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1972 -

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

  • Framhaldsskole
  • Handelsskole og diverse kurs
  • 1-årig middelskole 1939-1940

Yrke

  • Drev egen transportvirksomhet 1948-1958
  • Gårdbruker på Tveito i Vinje 1958-1992

Annen aktivitet, krigsinnsats m.m.

  • Medlem av Mil.org. 1943-1945

Medaljer og utmerkelser m.m.

  • Deltakermedaljen (for motstandsarbeidet i Mil.org.) 1945

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

  • Medlem Vinje formannskap 1947-1951
  • Ordfører Vinje kommunestyre 1959-1963, 1963-1967, 1967-1971, 1979-1983, 1983-1987

Fylkespolitisk aktivitet

  • Medlem fylkesting, Telemark 1959-1963, 1969-1970, 1987-1991
  • Medlem fylkesutvalg, Telemark 1963-1967, 1967-1969

Offentlige verv

  • Medlem Komiteen av 1962 for utredning av feriespørsmål fra 1962
  • Medlem Fjellplanlovutvalget av 1962 fra 1962
  • Varamedlem Kornankenemnda 1963-1992
  • Medlem Fylkesfriluftsnemnda, Telemark 1964-1969
  • Medlem Tilsettingsrådet for ligningssjefer, Telemark 1965-1969
  • Varamedlem Hovedstyret i Statens landbruksbank 1965-1981, medlem 1981-1992
  • Medlem Statens korn- og kraftforråd 1970-1974
  • Medlem Norsk Språkråd 1972-1988
  • Medlem Styret for Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk 1973-1977
  • Leder Kulturbyggutvalget 1980
  • Leder Arbeidstilsynets distriktsstyre, 5. distrikt 1980
  • Medlem Rådet for Hardangervidda 1981-1989
  • Medlem Representantskapet for Vest-Telemark kraftlag fra 1983
  • Medlem Det regionale høgskolestyret for Telemark 1984-1988
  • Leder Landbruksnemnda, Vinje fra 1987
  • Medlem Lagmannsretten
  • Medlem Forliksrådet
  • Medlem Styret for Rismyrlegatet

Tillitsverv i partier

  • Formann Vinje AUL 1947-1949
  • Formann Vinje Arbeiderparti 1952-1957
  • Medlem Styret for Telemark Arbeiderparti 1958-1959
  • Formann Telemark Arbeiderparti 1968-1969

Tillitsverv i organisasjoner

  • Var med på å organisere solidaritetsorganisasjonen for frigjøringsfronten i Sør-Vietnam (FNL) 1965
  • Fylkessekretær Kommunenes Sentralforbund i Telemark fra 1980
  • Leder Telemark Mållag
  • Medlem Det første arbeidsutvalget for solidaritetskomiteen for Vietnam

Andre administrative verv

  • Medlem Styret for Vinje Sag og høvleri

Litteratur

  • Artikler i aviser og tidsskrift