Støttemeny
Hovedmeny
Søk
Lokalmeny
Hovedinnhold
Bunntekst
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller – for å forminske.
Skriv ut siden Skriv ut    Meld feil Meld feil      

Mørk-Eidem, Bjarne ( 1936- )

Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for Nordland 1989-1993
Ansiennitet: 24 år, 0 dager

Biografi

Personalia

Født 04.10.1936 i Vega, Nordland
Sønn av fisker og småbruker Alexander Mørk Eidem (1889-1969) og husmor Johanna Mathisen (1908-1993)

Stortingsperioder

Representant nr 7 for Nordland, 1969 - 1973, A.
Representant nr 7 for Nordland, 1973 - 1977, A.
Representant nr 4 for Nordland, 1977 - 1981, A.
Representant nr 5 for Nordland, 1981 - 1985, A.
Representant nr 1 for Nordland, 1985 - 1989, A.
Representant nr 1 for Nordland, 1989 - 1993, A.

Vararepresentasjoner

Medlem av Regjeringen 09.05.1986-30.09.1989, Rolf Bendiksen møtte som representant.
Medlem av Regjeringen 01.10.1989-10.10.1989, Odd Eriksen møtte som representant.

Medlemskap i presidentskapet

1973-77

Visesekretær, Odelstinget, 09.10.1973 - 30.09.1977

1989-93

Visepresident, Stortinget, 10.10.1989 - 01.07.1990

Medlemskap i stortingskomiteer

1969-73

Medlem, Finanskomiteen, 14.10.1969 - 30.09.1973

1973-77

Sekretær, Finanskomiteen, 24.02.1975 - 30.09.1977
Medlem, Finanskomiteen, 18.10.1973 - 24.02.1975

1977-81

Sekretær, Finanskomiteen, 18.10.1977 - 30.09.1981

1981-85

Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 12.06.1985 - 30.09.1985
Sekretær, Finanskomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985

1985-89

Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 23.10.1985 - 09.05.1986
Nestleder, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 23.10.1985 - 09.05.1986
Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.1985 - 09.05.1986
Medlem, Valgkomiteen, 09.10.1985 - 09.05.1986

1989-93

Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 23.10.1989 - 01.07.1990
Medlem, Justiskomiteen, 16.10.1990 - 30.09.1993
Nestleder, Valgkomiteen, 10.10.1989 - 09.10.1990
Medlem, Landbrukskomiteen, 23.10.1989 - 16.10.1990

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

1989-93

Leder, Reglementskomiteen, 16.11.1989 - 01.10.1990

Medlemskap i delegasjoner

1969-73

Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk Råd, 01.01.1972 - 01.01.1973

1973-77

Vararepresentant, FNs generalforsamling, 01.01.1974 -
Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk Råd, 01.01.1973 - 01.01.1977

1977-81

Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk Råd, 01.01.1978 - 01.01.1981

1981-85

Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk Råd, 10.11.1981 - 30.09.1985

1985-89

Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk Råd, 08.11.1985 - 09.05.1986

1989-93

Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk Råd, 07.11.1989 - 30.09.1990

Medlemskap i gruppestyrer

1981-85

Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 01.10.1981 - 30.09.1985

1985-89

Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 01.10.1985 - 09.05.1986

1989-93

Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 10.10.1989 - 01.07.1990

Medlemskap i regjering

Statsråd, Fiskeridepartementet, 09.05.1986 - 10.10.1989

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Vika Folkeskole, Vega 1943-1951
 • Vega Framhaldsskole 1951-1952
 • Vefsn folkehøgskole 1952-1953
 • Leknes statsrealskole 1953-1955
 • Nesna lærerskole 1958-1962
 • Samfunnsfag ved Volda lærerskole 1965-1966
 • Norsk grunnfag ved Norges lærerhøgskole 1966-1967

Yrke

 • Lærervikar i Rana 1955-1956, 1958
 • Lærer ved Vika todelte skole Vega 1962-1967
 • Lærer ved Gladstad barne- og ungdomsskole, Vega 1967-1990 (pemisjon fra 1969)

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Kommandør med stjerne av Nordstjärneordenen
 • Ridder av Den islandske falkorden

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Vega kommunestyre 1963-1967
 • Medlem Vega formannskap 1967-1971

Offentlige verv

 • Medlem en rekke kommunale nemnder, Vega 1963-1971
 • Formann Kinostyret, Vega 1963-1965
 • Formann Ungdoms- og idrettsutvalget, Vega 1964-1967
 • Varamedlem Rådet for Statens bygge- og eiendomsdirektorat 1971-1978
 • Medlem Utvalget for regulering av grunnbeløpet i folketrygden 1972-1973
 • Medlem Merverdiavgiftsutvalget 1973-1975
 • Medlem Renteutvalget 1978-1979
 • Formann Den norske hovedkomite for det nordiske trafikksikkerhetsåret 1982-1983
 • Medlem Den nordiske hovedkomité for det nordiske trafikksikkerhetsåret 1982-1984
 • Medlem Den nordiske hovedkomité for det nordiske miljø- og biologiåret 1989-1990
 • Leder Den Norske Hovedkomite for det nordiske miljø- og biologiåret 1989-1990
 • Leder Nordisk råds organisasjonskomité - Internasjonalisering og effektivisering 1989-1990
 • Riksrevisor og leder Riksrevisjonen 1990-2005
 • Medlem Styret for Svenskhemmet Voksenåsen 1990-2003
 • Medlem Kontrollkomiteen for Nordiska Investeringsbanken 1992, leder 1993, medlem 1994-1996, leder 1997, medlem 1998-2001, leder 2002, medlem 2003-2004
 • Medlem Styret for Svensk-norske Samarbeidsfond 1993, leder 1994, medlem 1995, leder 1996, medlem 1997, leder 1998, medlem 1999, leder 2000-2001
 • Medlem Styret for International Organisation for Supreme Audit Institution (INTOSAI) 1995-2006
 • Leder Stiftelsen Intosai Development Initiativ (I.D.I) 1999-2006
 • Medlem Utvalg for å utrede samer og andres rett til fiske i havet utenfor Finnmark 2006-2008
 • Medlem Riksrettsutvalget 2007-2013

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Nesna AUL 1959-1962
 • Formann Vega Arbeiderparti 1963-1969
 • Nestformann Sør-Helgeland arbeiderparti 1964-1965, formann 1968-1970
 • Medlem Styret for Nordland Arbeiderparti 1968-1986
 • Formann Nordland Arbeiderparti 1973-1975

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret for Vega idrettslag 1955-1970
 • Formann Vega lærerlag 1962-1965
 • Medlem Styret for Vega samvirkelag 1968-1970
 • Medlem Presidiet i Foreningen Nordens Forbund (FNF) 1991-1994, leder 1995, medlem 1996-1999
 • Leder Hovedstyret i Foreningen Norden, Norge 1991-1999

Andre administrative verv

 • Medlem Forstanderskapet ved Vega sparebank 1970-1974
 • Formann Styret for A/L Biblioteksentralen 1976-1982
 • Leder Norsk Havbrukssenter fra 2006

Litteratur

Næss, Inga og Dagfinn Torgersen: Vega gjennom 10 000 år, Vega 1999
 

Stortinget
0026 Oslo
Sentralbord 23 31 30 50

Stortingets
informasjonstjeneste
Telefon 23 31 33 33

 

Ansvarlig redaktør: Eli Pauline Fiskvik
Nettredaktør: Lars Henie Barstad
Om stortinget.no  Åpne data på Stortinget