Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Mikalsen, Benn

Mikalsen, Benn (1956-2016)

Parti:
Tverrpolitisk Folkevalgte (Kystpartiet)
Sist innvalgt som vararepresentant for
Nordland 1997-2001
Ansiennitet:
0 år, 22 dager

Gå til bildegalleri

Mikalsen, Benn har avgått ved døden.

Biografi

Personalia

  • Født 08.08.1956
  • Død 10.10.2016

Stortingsperioder

  • Vararepresentant nr 3 for Nordland, 1997 - 2001, TF.