Støttemeny
Hovedmeny
Søk
Lokalmeny
Hovedinnhold
Bunntekst
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller – for å forminske.
Skriv ut siden Skriv ut    Meld feil Meld feil      

Hambro, Carl Joachim ( 1885-1964 )

Høyre
Sist innvalgt som representant for Oslo 1954-1957
Ansiennitet: 39 år, 0 dager

Hambro, Carl Joachim har avgått ved døden.

Biografi

Personalia

Født 05.01.1885 i Bergen, Hordaland
Død 15.12.1964
Sønn av skolebestyrer Edvard Isak Hambro (1847-1909) og Nicoline Christine Harbitz (1861-1926)

Stortingsperioder

Representant nr 1 for Kristiania 5. krets, Uranienborg, 1919 - 1921, H.
Representant nr 3 for Kristiania, 1922 - 1924, H.
Representant nr 1 for Oslo, 1925 - 1927, H.
Representant nr 2 for Oslo, 1928 - 1930, H.
Representant nr 1 for Oslo, 1931 - 1933, H.
Representant nr 2 for Oslo, 1934 - 1936, H.
Representant nr 2 for Oslo, 1937 - 1945, H.
Representant nr 2 for Oslo, 1945 - 1949, H.
Representant nr 2 for Oslo, 1950 - 1953, H.
Representant nr 2 for Oslo, 1954 - 1957, H.

Medlemskap i presidentskapet

1925-27

President, Stortinget, 10.01.1927 - 10.01.1928
Midlertidig president, Stortinget, 30.06.1926 - 10.01.1927

1928-30

President, Stortinget, 11.01.1928 - 10.01.1931

1931-33

President, Stortinget, 11.01.1931 - 10.01.1934

1934-36

President, Stortinget, 21.03.1935 - 10.01.1937
Visepresident, Stortinget, 11.01.1934 - 21.03.1935

1937-45

President, Stortinget, 14.06.1945 - 03.12.1945
President, Stortinget, 11.01.1937 - 10.04.1940

1945-49

President, Odelstinget, 11.01.1949 - 10.01.1950
President, Odelstinget, 10.12.1945 - 11.01.1948

1950-53

President, Odelstinget, 17.01.1950 - 10.01.1954

1954-57

President, Odelstinget, 16.01.1954 - 10.01.1958

Medlemskap i stortingskomiteer

1919-21

Medlem, Universitets- og fagskolekomiteen, 11.01.1919 - 10.01.1922

1925-27

Formann, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 11.01.1925 - 10.01.1928

1928-30

Formann, Valgkomiteen, 11.01.1928 - 10.01.1931
Formann, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 11.01.1928 - 10.01.1931

1931-33

Formann, Valgkomiteen, 11.01.1931 - 10.01.1934
Formann, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 11.01.1931 - 10.01.1934

1934-36

Formann, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 11.01.1934 - 10.01.1937
Formann, Valgkomiteen, 11.01.1934 - 10.01.1937

1937-45

Formann, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 11.01.1937 - 10.04.1940
Formann, Valgkomiteen, 11.01.1937 - 10.04.1940

1945-49

Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 13.12.1945 - 10.01.1950
Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 13.12.1945 - 10.01.1950
Nestformann, Valgkomiteen, 10.12.1945 - 10.01.1950

1950-53

Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 23.01.1950 - 10.01.1954
Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 23.01.1950 - 10.01.1954
Nestformann, Valgkomiteen, 17.01.1950 - 10.01.1954

1954-57

Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 22.01.1954 - 10.01.1958
Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 22.01.1954 - 10.01.1958
Nestformann, Valgkomiteen, 16.01.1954 - 10.01.1958

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

1945-49

Medlem, Spesialkomité for særlige utenrikspolitiske spørsmål og beredskapssaker, 10.04.1948 - 10.01.1950
Medlem, Reglementskomiteen, 04.12.1945 - 18.02.1946

1954-57

Medlem, Reglementskomiteen, 22.03.1957 - 10.01.1958

Medlemskap i delegasjoner

1945-49

Delegat, FNs generalforsamling, 01.01.1948 -
Delegat, FNs generalforsamling, 01.01.1949 -
Delegat, FNs generalforsamling, 01.01.1946 -
Delegat, FNs generalforsamling, 01.01.1947 -

1950-53

Delegat, FNs generalforsamling, 01.01.1952 -
Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk Råd, 01.01.1953 -
Delegat, FNs generalforsamling, 01.01.1950 -
Delegat, FNs generalforsamling, 01.01.1951 -

1954-57

Delegat, FNs generalforsamling, 01.01.1956 -
Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 01.01.1956 -
Delegat, FNs generalforsamling, 01.01.1957 -
Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk Råd, 01.01.1954 - 01.01.1957
Delegat, FNs generalforsamling, 01.01.1954 -
Delegat, FNs generalforsamling, 01.01.1955 -

Medlemskap i gruppestyrer

1945-49

Formann gruppestyret, Høyre, 11.01.1949 - 10.01.1950
Medlem gruppestyret, Høyre, 11.01.1948 - 11.01.1949
Formann gruppestyret, Høyre, 04.12.1945 - 11.01.1948

1950-53

Formann gruppestyret, Høyre, 11.01.1950 - 10.01.1954

1954-57

Formann gruppestyret, Høyre, 11.01.1954 - 10.01.1958

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student, Hambros skole, Bergen 1902
 • Cand.mag. 1907

Yrke

 • Medarbeider i Morgenbladet 1903-1907
 • Lærer ved Kristiania handelsgymnasium 1907
 • Lærer ved Vestheim skole 1908-1912
 • Sjefredaktør i Morgenbladet 1913-1920
 • Redaktør av A/S Ukens revy 1921-1929

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Haakon VIIs jubileumsmedalje
 • St. Olavs medalje
 • Storkors av Finnlands hvita Ros-orden
 • Storkors av St. Olavs Orden 1937
 • Medaljen for Borgerdåd i gull 1952

Verv

Offentlige verv

 • Medlem Skolestyret, Kristiania 1913-1921, formann 1921-1923
 • Medlem Forhandlingsdelegasjonen med Danmark om Øst-Grønland 1923, 1924
 • Medlem Delegasjon om arkivsaken av 1925 fra 1925
 • Medlem Historisk-politisk folkerettslig utvalg om sjøgrensespørsmålet 1925
 • Formann Styret for Norge-Amerika-fondet av 1919 fra 1925
 • Medlem Styret for Instituttet for sammenlignende kulturforskning fra 1927
 • Medlem Nobelkomiteen 1939-1945, viseformann 1945-1951, medlem 1951-1963
 • Revisor St. Olavsordenen 1946
 • Formann Styret for Mindegaven til Norge 1914 Det Norske Utflytterfolk i Nord-Amerika

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Oslo Høire 1908
 • Medlem Høires arbeidskomité fra 1915
 • Fungerende formann Høire 1926, formann 1928-1934, 1945-1954
 • Medlem Høires sentralstyre fra 1934, 1954-1964
 • Medlem Høires midlertidige arbeidsutvalg 1945
 • Redaktør Høires månedstidskrift "Akkurat" fra 1958

Tillitsverv i organisasjoner

 • Viseformann Filologisk forening 1904
 • Viseformann Fotballforbundet 1904
 • Formann Den konservative studenterforening 1908-1910
 • Formann Studentersamfundet 1908-1909, 1911
 • Sekretær Normannsforbundet 1910-1913, viseformann 1915-1923, formann 1923-1946
 • Redaktør tidsskriftet til Normannsforbundet 1911-1916
 • Formann Den konservative presseforening 1913-1920
 • Medlem Styret i Normannsforbundet 1913-1915

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for A/S Norsk Telegrambyrå 1918-1920, formann 1920-1946
 • Formann Styret for A/S Ukens Revy 1919-1929
 • Medlem Direksjonen i Morgenbladet 1921-1933
 • Viseformann Styret for Det nye teater 1928-1932
 • Medlem Styret i Komiteen for studenthjemmet på Blindern
 • Medlem Komiteen for studenthjemmet på Blindern
 • Medlem Det Norske Akademi for Sprog og Litteratur

Litteratur

Hambro, Carl Joachim: Kortfattet norsk litteraturhistorie, Gyldendalske Kristiania 1912
Hambro, Carl Joachim: Sprogets ånd og bokstavenes tjener 1913
Hambro, Carl Joachim: Irske streiftog og studier, Kristiania 1920
Hambro, Carl Joachim: Mænd og masker, Kristiania 1921
Hambro, Carl Joachim: Norsk litteraturhistorie for gymnaset 1922
Hambro, Carl Joachim: Norske næringsinteresser paa Grønland, Kristiania 1924
Hambro, Carl Joachim: Glimt fra Amerika 1925
Hambro, Carl Joachim: For samfundet - mot klasseveldet. Et utvalg foredrag, Oslo 1930
Hambro, Carl Joachim: Folkeforbundet og dets arbeide, Oslo 1931
Hambro, Carl Joachim: Taler, Oslo 1931
Hambro, Carl Joachim: Hovedinnlegg i trontaledebatten 1933, Oslo 1933
Hambro, Carl Joachim: En regjering uten plan og linjer. Venstres vippespill, Oslo 1933
Hambro, Carl Joachim: Frydenlunds bryggeri, Oslo 1934
Hambro, Carl Joachim: Oslo Høire gjennom 50 år 1934
Hambro, Carl Joachim: Amerikaferd 1935
Hambro, Carl Joachim: Amerika på skilleveien 1936
Hambro, Carl Joachim: Taler i tiden, Oslo 1936
Hambro, Carl Joachim: Moderne mentalitet, Oslo 1937
Hambro, Carl Joachim: Portræter og profiler, Oslo 1937
Hambro, Carl Joachim: For frihet og fred, Oslo 1939
Hambro, Carl Joachim: Powerful America; streiflys over De Forente Stater idag, Oslo 1939
Hambro, Carl Joachim: I saw it happen in Norway, London 1940
Hambro, Carl Joachim: Detta såg jag hände i Norge, Stockholm 1941
Hambro, Carl Joachim: Crossroad of conflict: european peoples and problem, New York 1943
Hambro, Carl Joachim: How to win the peace, London 1943
Hambro, Carl Joachim: Hur freden vinnes, Stockholm 1943
Hambro, Carl Joachim: Jeg saa, hvad der skete i Norge, København 1943
Hambro, Carl Joachim: De første måneder, Oslo 1945
Hambro, Carl Joachim: Taler i krig, Oslo 1945
Hambro, Carl Joachim: General Fleischers tragedie, Tønsberg 1947
Hambro, Carl Joachim: Historisk supplement, Oslo 1947
Hambro, Carl Joachim: Hver lysten gorilla i haven, Oslo 1947
Hambro, Carl Joachim: Far og sønn: barndomserindringer, Oslo 1948
Hambro, Carl Joachim: De første studenterår, Oslo 1950
Hambro, Carl Joachim: Norske valg og norsk politikk 1950
Hambro, Carl Joachim: Francis Hagerup, 22. jan 1853-22. jan 1953, Tønsberg 1953
Hambro, Carl Joachim: Det nordiske rådet, Oslo 1953
Hambro, Carl Joachim: Drømmere og dådsmenn, Oslo 1954
Hambro, Carl Joachim: Du herlige studentertid, Oslo 1956
Hambro, Carl Joachim: Statsmenn og statister, Oslo 1957
Hambro, Carl Joachim: Newspaper lords in British politics, London 1958
Hambro, Carl Joachim: Under den første verdenskrig, Oslo 1958
Hambro, Carl Joachim: Den Gyldne Gris gjennom 100 år. Statuter. Matrikel, Oslo 1959
Hambro, Carl Joachim: Fra Elizabeth I til Winston Churchill. Studier i engelsk politikk, Oslo 1960
Konservative menn i Norges nyere historie, 15 politiske essays. Tilegnet J. C. Hambro i anledning av hans 75 års dag 5. januar 1960, Oslo 1960
Seippel, Kjell: Utkast til en bibliografi over redaktør C. J. Hambros forfatterskap, Oslo 1961
Hambro, Carl Joachim: Ungdom, Oslo 1963
Hambro, Carl Joachim: Dagboksblade og aktstykker til regjeringsdannelsen i 1945, Oslo 1964
Hambro, Carl Joachim: Norsk og nordisk. Taler, Oslo 1964
C. J. Hambro in memoriam, Oslo 1965
Gabrielsen, Trond: C. J. Hambro som jeg kjente ham, Oslo 1967
Gabrielsen, Trond: Menn og meninger. De fire politikerne: C. J. Hambro, Halvard Lange, Haakon Lie, Herman Smitt Ingebretsen, Oslo 1976
Hambro, Johan: Liv og Drøm, Oslo 1984
 

Stortinget
0026 Oslo
Sentralbord 23 31 30 50

Stortingets
informasjonstjeneste
Telefon 23 31 33 33

 

Ansvarlig redaktør: Eli Pauline Fiskvik
Nettredaktør: Lars Henie Barstad
Om stortinget.no  Åpne data på Stortinget