Støttemeny
Hovedmeny
Søk
Lokalmeny
Hovedinnhold
Bunntekst
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller – for å forminske.
Skriv ut siden Skriv ut    Meld feil Meld feil      

Dybevig, Carsten ( 1963- )

Høyre
Sist innvalgt som vararepresentant for Østfold 2001-2005
Ansiennitet: 2 år, 247 dager
Finn representantens talerinnlegg

Biografi

Personalia

Født 29.01.1963 i Halden, Østfold
Sønn av bussjåfør Thor Marthin Dybevig (1932-) og bokholder Else-Marie Molteberg (1936-)

Stortingsperioder

Vararepresentant nr 1 for Østfold, 2001 - 2005, H.

Vararepresentasjoner

Møtte fast som representant 19.10.2001-18.06.2004 for Ingjerd Schou.

Medlemskap i stortingskomiteer

2001-2005

Medlem, Justiskomiteen, 22.10.2001 - 18.06.2004

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Hjortsberg skole 1970-1976
 • Strupe ungdomsskole 1976-1979
 • Examen artium, Christian August videregående skole (naturfaglinjen) 1979-1982
 • Studentfagkurs, Christianslund videregående skole 1983-1984
 • Siviløkonom, University of Tulsa, OK, USA 1984-1988
 • Certified Public Accountant, University of Tulsa, OK, USA 1989 (tilsvarer statsautorisert revisor i Norge)
 • Master i strategi og ledelse, Norges Handelshøyskole 2004-2006

Yrke

 • Revisormedarbeider ved Forum Touche Ross 1988-1989
 • Controller ved Norske Skog Saugbrugs 1989-1992
 • Regnskapssjef ved Norske Skog Saugbrugs 1992-1994
 • Senior Finance Expert ved Norske Skog Sales 1994-1995
 • Styresekretær Norske Skogindustrier ASA fra 2005

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Beta Gamma Sigma, U.S. National Scholastic Business Honor Society 1986
 • Phi Gamma Omega, University of Tulsa, Oklahoma, USA 1987
 • Summa Cum Laude, University of Tulsa, Oklahoma, USA 1988

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Halden kommunestyre 1991-1995, ordfører 1995-1999, 1999-2001, medlem 2001-2003, 2003-2007

Offentlige verv

 • Varamedlem Hovedutvalget for utdanning og oppvekst, Halden 1991-1995
 • Medlem Skatteutvalget, Halden 1991-1995
 • Varamedlem Hovedutvalget for teknisk sektor, Halden 1991-1995
 • Medlem Styret for Halden Kommunale Pensjonskasse 1995-2001
 • Leder Byggeskikkspriskomiteen for Halden 1995-2001
 • Leder Hovedarbeidsmiljøutvalget, Halden 1995-1997, medlem 1998-2000, leder 1999-2001
 • Medlem Økonomi- og næringsutvalget, Halden 1995-1999
 • Leder ad-hoc utvalg for organisasjonsutvikling i Halden kommune 1995-1997
 • Formann Næringsrådet, Halden 1995-2001
 • Leder Næringspolitisk utvalg, Halden 1995-2001
 • Leder Grensekomiteen Østfold, Bohuslän og Dalsland 1995-2001
 • Medlem Styret for Turistbyen Halden 1995-1998
 • Medlem Styret for Samhandlingsforum i Østfold 1995-2001
 • Medlem Styret for Østfold Byoffensiv 1996-2001
 • Medlem Styret for Jernbaneforum Øst 1996-2001
 • Medlem Styret for Interreg II "Et Grenseløst Samarbeid" 1996-2001
 • Medlem Miljøfondpris-komiteen (Norden/Østfold/Bohuslän) 1996-2001
 • Nestleder Halden kommunale eiendomsselskap 1999-2001
 • Medlem Representantskapet for Borg Næringsmiddeltilsyn 2000-2001
 • Medlem Styret for Interreg III "Et Grenseløst Samarbeid" 2001-2003
 • Leder Plan, miljø og landbruksutvalget, Halden 2003-2007

Tillitsverv i partier

 • Nestleder Halden Høyre 1991-1993, leder 1993-1995

Andre administrative verv

 • Medlem Representantskapet for Halden Energiverk 1991-1993
 • Medlem Representantskapet for Berg Sparebank 1991-1995
 • Medlem Bedriftsforsamlingen for Østfold Energi AS 1995-1999
 • Formann Styret for Grimsrødhallen AS 1995-2001
 • Nestformann Styret for Halden Rutebilstasjon AS fra 1995
 • Medlem Styret for Haldenterminalen AS 1995-1996, 1998
 • Medlem Halden Sparebanks ærespris-komité 1995-2001
 • Nestformann Styret for Haldenvassdragets Kanalselskap 1996-2000, formann 2000-2003
 • Formann Styret for Industriprodukter AS 1997-1998, 2000-2002
 • Medlem Styret for Fredriksten Festnings Venner 1999-2001
 • Medlem Styret for Østfold Energi AS 2000-2002
 • Medlem Representantskapet for Halden Sparebank 2003-2007
 

Stortinget
0026 Oslo
Sentralbord 23 31 30 50

Stortingets
informasjonstjeneste
Telefon 23 31 33 33

 

Ansvarlig redaktør: Eli Pauline Fiskvik
Nettredaktør: Lars Henie Barstad
Om stortinget.no  Åpne data på Stortinget