Støttemeny
Hovedmeny
Søk
Lokalmeny
Hovedinnhold
Bunntekst
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller – for å forminske.
Skriv ut siden Skriv ut    Meld feil Meld feil      

Stensaker, Christopher ( 1945- )

Fremskrittspartiet
Sist innvalgt som representant for Sør-Trøndelag 2001-2005
Ansiennitet: 8 år, 0 dager
Finn representantens talerinnlegg

Biografi

Personalia

Født 22.01.1945 i Trondheim, Sør-Trøndelag
Sønn av byarkitekt Christopher Stensaker (1915-1981) og korrespondent Astrid Wakefield (1911-1985)

Stortingsperioder

Vararepresentant nr 2 for Sør-Trøndelag, 1989 - 1993, FrP.
Representant nr 4 for Sør-Trøndelag, 1997 - 2001, FrP.
Representant nr 5 for Sør-Trøndelag, 2001 - 2005, FrP.

Medlemskap i stortingskomiteer

1997-2001

Medlem, Samferdselskomiteen, 21.10.1997 - 30.09.2001

2001-2005

Medlem, Den utvidede utenrikskomité, 22.10.2001 - 30.09.2005
Medlem, Utenrikskomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005
Varamedlem, Valgkomiteen, 09.10.2001 - 30.09.2005

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

1997-2001

Medlem, Styret for "Mindegaven til Norge 1914 fra det norske utflytterfolk i Nord-Amerika", 15.12.1997 - 30.09.2001

Medlemskap i delegasjoner

1997-2001

Personlig varamedlem, Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling, 04.11.1997 - 30.09.2001
Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk Råd, 28.10.1997 - 30.09.2001

2001-2005

Nestleder, Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling, 28.11.2001 - 30.09.2005
Medlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 16.11.2001 - 30.09.2005
Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk Råd, 26.10.2001 - 30.09.2005

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Den militære forskole
 • Yrkesrettede skoler og kurs
 • St. Columbus High School, New Delhi, India
 • Framhaldsskole

Yrke

 • Avdelingsleder fargehandel
 • Plastbåtreparatør i Longyearbyen
 • Kinomaskinist i Longyearbyen
 • Butikkfunksjonær Radio og TV/elektrisk avd. TRONDOS
 • Butikksjef elektronikkhandel
 • Avdelingsleder Fargehandel engros
 • Lagerfunksjonær i Longyearbyen
 • Sjåfør
 • Kokk og hjelpestuert
 • Fisker
 • Kjølemontør
 • Maskinfører ved trykkeri
 • Bygningsarbeider

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Trondheim bystyre 1987-1991

Fylkespolitisk aktivitet

 • Varamedlem fylkesting, Sør-Trøndelag 1979-1981, medlem 1981-1983
 • Medlem fylkesutvalg, Sør-Trøndelag 1983-1987, 1987-1991, 1991-1995, 1995-1997

Offentlige verv

 • Varamedlem Fylkeskulturstyret, Sør-Trøndelag 1980-1981, medlem 1981-1987
 • Varamedlem Plan- og byggenemnda for Regionsykehuset i Trondheim 1982-1983
 • Medlem HVPU-nemnda, Sør-Trøndelag 1984-1987
 • Varamedlem Finansutvalget, Sør-Trøndelag 1984-1987, medlem 1988-1991
 • Varamedlem Fylkesrådet for funksjonshemmede, Sør-Trøndelag 1984-1987, medlem 1988-1991
 • Medlem Bydelstuvalget for Halset 1984-1987
 • Medlem Forstanderskapet ved Trondheim og Strindens sparebank 1984-1987
 • Medlem Tilsettingsrådet for sentraladministrasjonen, Sør-Trøndelag 1988-1991
 • Medlem Styret for fylkets fellesvaskeri 1988-1997
 • Medlem Representantskapet for Norges Standardiseringsforbund 1988-1991
 • Medlem Undervisningsutvalget, Sør-Trøndelag 1988-1991
 • Medlem Administrasjonsutvalget, Sør-Trøndelag 1988-1991, varamedlem 1992-1995
 • Medlem Hovedarbeidsmiljøutvalget, Sør-Trøndelag 1988-1991
 • Medlem Fylkeslandbruksstyret i Sør-Trøndelag 1988-1997
 • Medlem Styret for Kreditkassen/Fiskernes Bank, avdeling Trondheim 1988-1989
 • Medlem Styret for Trondheim Sjøfartmuseum 1992-1995
 • Medlem strategigruppe, Statens nærings- og distriktsutviklingsfond 1992-1995
 • Medlem Styret for Bygdeutviklingsfondet 1992-1997
 • Medlem Hovedutvalget for næring, samferdsel og kultur 1992-1997
 • Medlem Styret for Trondheim Bussterminal A/S 1992-1997
 • Medlem Styret for Trafikanten Midt-Norge A/S 1992-1997
 • Varamedlem Fylkesskolestyret, Sør-Trøndelag 1992-1995
 • Medlem Rådet for Sør-Fosen museum 1992-1995
 • Varamedlem Nobelkomiteen fra 2006

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Sør-Trøndelag FrP 1977-1979
 • Formann Trondheim FrP 1980
 • Formann Sør-Trøndelag FrP 1980-1983, 1986-1987
 • Leder FrPs gruppe i Sør-Trøndelag fylkesting 1981-1997
 • Innehaver av Hedersprisen Fjøslykta 2012

Tillitsverv i organisasjoner

 • Varamedlem Fylkeskretsen Norske Kommuners Sentralforbund 1984-1991, medlem 1992-1995
 • Medlem Styret i Båtforeningen "Fram"
 • Medlem Styret i MAVNAS
 • Medlem Styret i Trondheimsgruppen av NRRL
 • Hovedverneombud Trondheim og Omegns Samvirkelag (TRONDOS)
 • Formann Trøndelag og Norsk Privat-Radio Forening

Andre administrative verv

 • Medlem Forstanderskapet ved Trondhjem og Strindens Sparebank 1984-1987
 

Stortinget
0026 Oslo
Sentralbord 23 31 30 50

Stortingets
informasjonstjeneste
Telefon 23 31 33 33

 

Ansvarlig redaktør: Eli Pauline Fiskvik
Nettredaktør: Lars Henie Barstad
Om stortinget.no  Åpne data på Stortinget