Tybring-Gjedde, Christian

Tybring-Gjedde, Christian (1963-)

Parti:
Fremskrittspartiet
Representant for
Oslo 2013-2017
Andre nestleder:
Utenriks- og forsvarskomiteen
Ansiennitet:
11 år, 180 dager

Gå til bildegalleri

Tilhører

Den utvidede utenriks- og forsvarskomité

Andre nestleder
10.06.2015 - 30.09.2017

Utenriks- og forsvarskomiteen

Andre nestleder
10.06.2015 - 30.09.2017

Valgkomiteen

Varamedlem
08.10.2013 - 30.09.2017

Europautvalget

Medlem
17.10.2013 - 30.09.2017

Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet

Andre nestleder
21.10.2015 - 30.09.2017

Fremskrittspartiet

Første varamedlem gruppestyret
30.09.2015 - 30.09.2017

Biografi

Personalia

 • Født 08.08.1963 i Oslo
 • Sønn av grosserer Harald Tybring-Gjedde (1930-) og husmor Irene Mathilde Falch (1930-)

Stortingsperioder

 • Representant nr 14 for Oslo, 2005 - 2009, FrP.
 • Representant nr 8 for Oslo, 2009 - 2013, FrP.
 • Representant nr 13 for Oslo, 2013 - 2017, FrP.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2005-2009

  Medlem, Finanskomiteen, 19.10.2005 - 30.09.2009
  Personlig varamedlem, Den forberedende fullmaktskomité, 16.06.2009 - 30.09.2009

  2009-2013

  Medlem, Finanskomiteen, 20.10.2009 - 30.09.2013
  Personlig varamedlem, Den forberedende fullmaktskomité, 20.06.2013 - 30.09.2013

  2013-2017

  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.2013 - 30.09.2017
  Medlem, Utenriks- og forsvarskomiteen, 17.10.2013 - 10.06.2015
  Medlem, Den utvidede utenriks- og forsvarskomité, 17.10.2013 - 10.06.2015
  Andre nestleder, Den utvidede utenriks- og forsvarskomité, 10.06.2015 - 30.09.2017
  Andre nestleder, Utenriks- og forsvarskomiteen, 10.06.2015 - 30.09.2017

Medlemskap i delegasjoner

 • 2005-2009

  Personlig varamedlem, Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling, 10.11.2005 - 30.09.2009
  Personlig varamedlem, Stortingets delegasjon til Den vesteuropeiske unions (VEUs) parlamentariske forsamling, 10.11.2005 - 30.09.2009

  2009-2013

  Medlem, Stortingets delegasjon til Den vesteuropeiske unions (VEUs) parlamentariske forsamling, 22.10.2009 - 10.11.2009
  Nestleder, Stortingets delegasjon til Den vesteuropeiske unions (VEUs) parlamentariske forsamling, 10.11.2009 - 30.06.2011
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 18.11.2011 - 30.09.2013

  2013-2017

  Medlem, Europautvalget, 17.10.2013 - 30.09.2017
  Medlem, Stortingets delegasjon til konferansen for overvåking av EUs utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk, 12.11.2013 - 30.09.2017
  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 12.11.2013 - 30.09.2017
  Medlem, Stortingets delegasjon til det parlamentariske partnerskapet Asia-Europa (ASEP), 18.06.2015 - 23.10.2015
  Andre nestleder, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 21.10.2015 - 30.09.2017
  Leder, Stortingets delegasjon til det parlamentariske partnerskapet Asia-Europa (ASEP), 23.10.2015 - 30.09.2017

Medlemskap i gruppestyrer

 • 2013-2017

  Andre varamedlem gruppestyret, Fremskrittspartiet, 17.10.2013 - 30.09.2015
  Første varamedlem gruppestyret, Fremskrittspartiet, 30.09.2015 - 30.09.2017

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Jong barneskole 1970-1976
 • Kristelig Gymnasium 1976-1982
 • Bachelor Political Science, Loyola University, Chicago, USA 1984-1988
 • Master Int. studies, University of Denver, USA 1988-1990
 • Nato Defence College, Roma, Italia 1996-1997

Yrke

 • Ansatt i Forsvarsdepartementet 1993-2005 (inkl. 3 år ved Norges delegasjon til NATO i Brussel)

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Oslo bystyre 2003-2005

Offentlige verv

 • Varamedlem Bydelsutvalget, Vinderen 1995-1997

Tillitsverv i partier

 • Politisk nestformann Oslo FrP 2001-2003