Støttemeny
Hovedmeny
Søk
Lokalmeny
Hovedinnhold
Bunntekst
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller – for å forminske.
Skriv ut siden Skriv ut    Meld feil Meld feil      

Endresen, Egil ( 1920-1992 )

Høyre
Sist innvalgt som representant for Rogaland 1969-1973
Ansiennitet: 8 år, 0 dager

Endresen, Egil har avgått ved døden.

Biografi

Personalia

Født 28.04.1920 i Stavanger, Rogaland
Død 10.05.1992
Sønn av kontorsjef Gustav Adolf Emil Endresen (1882-1955) og husmor og porselensmaler Alida Anda (1883-1974)

Stortingsperioder

Representant nr 8 for Rogaland, 1965 - 1969, H.
Representant nr 3 for Rogaland, 1969 - 1973, H.

Vararepresentasjoner

Medlem av Regjeringen 03.10.1970-17.03.1971, Olle Johan Eriksen møtte som representant.

Medlemskap i presidentskapet

1965-69

Sekretær, Stortinget, 08.10.1965 - 30.09.1969

1969-73

Midlertidig sekretær, Stortinget, 03.11.1969 - 16.12.1969

Medlemskap i stortingskomiteer

1965-69

Medlem, Justiskomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1969

1969-73

Medlem, Justiskomiteen, 24.03.1971 - 30.09.1973
Medlem, Justiskomiteen, 14.10.1969 - 03.10.1970

Medlemskap i delegasjoner

1965-69

Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 23.05.1966 - 30.09.1969
Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 01.01.1966 - 01.01.1968

1969-73

Delegat, FNs generalforsamling, 01.01.1970 -
Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 01.01.1970 - 01.01.1971
Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1969 - 03.10.1970

Medlemskap i gruppestyrer

1969-73

Medlem gruppestyret, Høyre, 01.10.1969 - 03.10.1970

Medlemskap i regjering

Statsråd, Justis- og politidepartementet, 03.10.1970 - 17.03.1971

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Utskrevet kaptein i hæren og utdannet som etterretningsoffiser
 • Opphold ved Lycée Corneille, Rouen i Frankrike 1936-1937
 • Examen artium 1940
 • Handelsgymnas 1941
 • Cand.jur., Universitetet i Oslo 1947
 • Administrativt forskningsfonds kurs 1958
 • Studieopphold i Paris med Folk og forsvars stipend 1959

Yrke

 • Sekretær i Justisdepartementet 1947-1948
 • Dommerfullmektig i Ryfylke 1948-1948
 • Dommerfullmektig på Jæren 1949-1950
 • Overrettssakfører og egen praksis i Stavanger 1950-1963
 • Medinnehaver av rederifirma Edvin Endresen 1953-1962
 • Høyesterettsadvokat 1960
 • Forretningsfører for Turisttrafikkomiteen for Stavanger og Rogaland 1962-1963
 • Direktør for Turisttrafikkomiteen for Stavanger og Rogaland 1963-1965
 • Sorenskriver i Holt 1972-1977
 • Høyesterettsdommer 1977-1988

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Kommandør av St. Olavs Orden 1987

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Stavanger bystyre 1951-1955
 • Medlem Stavanger formannskap 1955-1959, 1959-1963

Offentlige verv

 • Medlem Helserådet, Stavanger 1954-1959
 • Varamedlem Overligningsnemnda, Stavanger 1954-1957
 • Medlem Lønnsutvalget, Stavanger 1954-1956, varaformann 1956-1959
 • Medlem Driftsutvalget, Stavanger 1956-1959
 • Varamedlem Direksjonen for Stavanger elektrisitetsverk 1958, medlem fra 1958
 • Medlem Stavanger lysverksdireksjon 1960-1963
 • Medlem Fylkesskattestyret, Rogaland 1960-1963
 • Varamedlem Overskattenemnda, Stavanger 1960-1963
 • Varamedlem Børskomiteen 1960
 • Medlem Finans- og valgutvalget 1960-1963
 • Medlem Hovedutvalget for sammenslutningen av Hetland, Madla og Stavanger kommuner 1964-1965
 • Medlem Kommunikasjonsutvalget 1964-1965
 • Medlem Representantskapet for de militære bedrifter 1967-1969
 • Medlem Utvalget til å utrede de spesielle problemer som knytter seg til konstitusjonelt ansvar i forbindelse med delegert forvaltningsmyndighet m.v. av 1969 fra 1969
 • Medlem Representantskapet for Horten Verft 1969-1973
 • Medlem Styret for Norges vernesamband 1969
 • Formann Utvalget til å utrede spørsmålet om endring i reglene om umyndiggjøring 1972-1979
 • Leder Utvalg til å utrede spørsmål om autorisasjon av kiropraktorer 1979-1984
 • Leder Rådgivende utvalg for Rikstrygdeverket i krigspensjoneringssaker 1983-1991

Tillitsverv i partier

 • Medlem Stavanger Høyres råd 1954-1959
 • Medlem Styret for Stavanger Høyre 1955-1959
 • Medlem Arbeidsutvalget Stavanger Høyre 1957-1959
 • Medlem Hovedstyret Stavanger Høyre fra 1959
 • Gruppefører Høyres bystyregruppe i Stavenger 1960-1963

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Stavanger krets av Den norske sakførerforening 1957-1958
 • Medlem Norges Rederforbunds opplysningsutvalg 1957-1960, viseformann 1960-1962
 • Formann Norge-Normandie-foreningen 1982

Andre administrative verv

 • Medlem Representantskapet for Forsikringsselskapet Dovre 1962-1978

Litteratur

Endresen, Egil: "Grensene for et forretningsministeriums handlefrihet", i Festskrift til John Lyng, Oslo 1975
 

Stortinget
0026 Oslo
Sentralbord 23 31 30 50

Stortingets
informasjonstjeneste
Telefon 23 31 33 33

 

Ansvarlig redaktør: Eli Pauline Fiskvik
Nettredaktør: Lars Henie Barstad
Om stortinget.no  Åpne data på Stortinget