Støttemeny
Hovedmeny
Søk
Lokalmeny
Hovedinnhold
Bunntekst
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller – for å forminske.
Skriv ut siden Skriv ut    Meld feil Meld feil      

Grimstad, Edvard ( 1933-2014 )

Senterpartiet
Sist innvalgt som representant for Østfold 1993-1997
Ansiennitet: 8 år, 0 dager

Grimstad, Edvard har avgått ved døden.

Biografi

Personalia

Født 29.03.1933 i Råde, Østfold
Død 03.04.2014
Sønn av bonde Johan E. Grimstad (1902-1966) og bonde/husmor Marie Gammelsrød (1906-1985)

Stortingsperioder

Representant nr 9 for Østfold, 1989 - 1993, Sp.
Representant nr 3 for Østfold, 1993 - 1997, Sp.

Medlemskap i presidentskapet

1993-97

Visepresident, Stortinget, 11.10.1993 - 30.09.1997

Medlemskap i stortingskomiteer

1989-93

Medlem, Forsvarskomiteen, 23.10.1989 - 08.11.1990
Medlem, Justiskomiteen, 08.11.1990 - 30.09.1993
Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 23.10.1989 - 15.11.1990
Varamedlem, Kontrollkomiteen, 23.10.1989 - 30.09.1993

1993-97

Stortingets visepresident, Den utvidede utenrikskomité, 21.10.1993 - 30.09.1997
Medlem, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997
Sekretær, Fullmaktskomiteen, 01.10.1993 - 30.09.1997
Nestleder, Valgkomiteen, 11.10.1993 - 30.09.1997

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

1993-97

Medlem, Den særskilte komité som ble nedsatt av Stortinget 8. desember 1993, 10.12.1993 - 03.03.1994

Medlemskap i delegasjoner

1989-93

Delegat, FNs generalforsamling, 01.01.1992 -

Medlemskap i gruppestyrer

1993-97

Medlem gruppestyret, Senterpartiet, 01.10.1993 - 30.09.1997

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Folkeskole i Råde 1940-1947
 • Framhaldsskole i Råde 1947-1948
 • Rygge fylkesskole 1949-1950
 • Bondelagets folkehøgskole, Mysen 1951-1952
 • Kalnes landbruksskole 1952-1954
 • Vinterlandbruksskolens samvirkekurs 1955-1956
 • Forkurs Norges Landbrukshøgskole 1958-1959
 • Norges Landbrukshøgskole, avdeling jordbruk og økonomi 1959-1962

Yrke

 • Gårdsarbeid på familiegården 1947-1955 (overtok gården i 1966)
 • Kontrollassistent, Furnes 1955-1956
 • Konsulent/organisasjonsleder Fellesslakteriet 1962-1966
 • Vitenskaplig assistent, Norges Landbrukshøgskole 1962
 • U-hjelpsrådgiver Kenya 1966-1968
 • Bonde i Råde fra 1968
 • Administrerende direktør i Gartnerhallen 1977-1981
 • Koordinator for nordisk u-hjelpsprosjekt i Mosambik 1983-1987
 • Fylkesmann i Østfold 1998-2003

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Råde kommunestyre 1971-1975, ordfører 1975-1976, varaordfører 1979-1983
 • Medlem Råde formannskap 1976-1979

Fylkespolitisk aktivitet

 • Varamedlem fylkesting, Østfold 1971-1975, 1975-1979, 1979-1983, medlem 1983-1987

Offentlige verv

 • Medlem Landbruksnemnda/Jordstyret, Råde 1971-1975
 • Medlem Samarbeidsnemnda for Mosseregionen 1975-1979
 • Medlem Fylkeslandbruksstyret i Østfold 1975-1979, formann 1979-1983, 1987-1991
 • Medlem Omsetningsrådet 1975-1981
 • Varamedlem Importrådet for poteter, frukt, bær, grønnsaker, levende planter og plantedeler 1980-1982

Tillitsverv i partier

 • Formann Østfold Sp 1976-1980

Tillitsverv i organisasjoner

 • Diverse verv ungdomsarbeid/4H 1954-1956
 • Ungdomskonsulent Norges Bygdeungdomslag 1956-1958, formann 1962-1966
 • Konsulent/organisasjonsleder Fellesslakteriet i Oslo 1962-1966
 • Medlem Kirkens Nødhjelps Abakaliki-komité 1962-1966
 • Medlem Styret i Norges Bondelag 1962-1966
 • Formann Landsrådet for norske ungdomsorganisasjoner (LNU) 1964-1966
 • Sekretær Styret for Norges Bondelag 1968-1975
 • Medlem Miljøvernkomite under de Europeiske Landbruksorgansisasjoner 1971-1975
 • Medlem Styret i Landbrukets sentralforbund fra 1975
 • Medlem Styret i Kirkens Nødhjelp 1976-1983
 • Medlem Styret i Landbrukssamvirkets felleskontor til 1981

Andre administrative verv

 • Formann Hovedstyret i Gartnerhallen 1975-1977
 • Formann Styret for Grimstad konservesfabrikk A/S 1977-1981
 • Medlem Styret for FRUBA A/S 1979-1981
 

Stortinget
0026 Oslo
Sentralbord 23 31 30 50

Stortingets
informasjonstjeneste
Telefon 23 31 33 33

 

Ansvarlig redaktør: Eli Pauline Fiskvik
Nettredaktør: Lars Henie Barstad
Om stortinget.no  Åpne data på Stortinget