Holstad, Einar

Holstad, Einar (1950-)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Akershus 2001-2005
Ansiennitet:
6 år, 141 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

  • Født 08.08.1950 i Oslo
  • Sønn av tømrer Ottar Holstad (1919-) og husmor Gudrun Nes (1925-)

Stortingsperioder

  • Vararepresentant nr 1 for Akershus, 1997 - 2001, KrF.
  • Vararepresentant nr 1 for Akershus, 2001 - 2005, KrF.

Vararepresentasjoner

  • Møtte fast som representant 17.10.1997-17.03.2000 for Valgerd Svarstad Haugland.
  • Møtte fast som representant 19.10.2001-30.09.2005 for Valgerd Svarstad Haugland.

Medlemskap i stortingskomiteer

  • 1997-2001

    Medlem, Forsvarskomiteen, 21.10.1997 - 17.03.2000

    2001-2005

    Varamedlem, Den utvidede utenrikskomité, 22.10.2001 - 15.10.2003
    Medlem, Justiskomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005

Medlemskap i delegasjoner

  • 2001-2005

    Varamedlem, Europautvalget, 06.11.2001 - 30.09.2005
    Varamedlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 16.11.2001 - 30.09.2005

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

  • Ytre Enebakk skole 1957-1964
  • Realskole 1964-1967
  • Examen artium, Ski gymnas (reallinje) 1970
  • Bedriftslederskolen, del 1 og 2 1980-1981
  • Oslo Ingeniørhøgskole (byggfaglinje) 1981-1983

Fagbrev

  • Tømrer 1981

Yrke

  • Byggleder Ing. Tormod Antonsen, Ås 1983-1985
  • Byggeplassleder Entrepenørbygg AS, Oslo 1985-1989
  • Lærer Sogn videregående skole, Oslo 1989-1991
  • Avdelingsleder Johs. Grønseth & Co., Oslo 1991-1993
  • Byggeleder Ing. Terje Ilje AS 1996-1997
  • Prosjektleder ved Prosjekt og Teknologi Ledelse AS fra 2000

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

  • Medlem Enebakk formannskap 1979-1983, 1987-1991, 1995-1999, 1999-2003
  • Varaordfører Enebakk kommunestyre 1991-1993, ordfører 1994-1995

Offentlige verv

  • Medlem Bygningsrådet, Enebakk 1980-1983
  • Medlem Administrasjonsutvalget, Enebakk 1991-1999
  • Medlem Follorådet fra 1991
  • Nestleder Råd for funksjonshemmede, Enebakk 1995-1999

Tillitsverv i partier

  • Leder Enebakk KrF 1978-1980, 1987-1991, fra 2000
  • 2. nestleder Akershus KrF 1983-1985
  • Leder Akershus KrFs nominasjonskomité 1996

Andre administrative verv

  • Medlem Styret for Follo Energiverk AS 1996-2000