Frogner, Einar

Frogner, Einar (1893-1955)

Parti:
Bondepartiet
Sist innvalgt som representant for
Hedmark 1954-1957
Ansiennitet:
9 år, 219 dager

Gå til bildegalleri

Frogner, Einar har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Født 19.05.1893 i Løiten, Hedmark
  • Død 10.07.1955
  • Sønn av gårdbruker Jens Frogner (1846-1919) og Evine Engelbretsen (1867-)

Stortingsperioder

  • Representant nr 6 for Hedmark, 1945 - 1949, B.
  • Representant nr 3 for Hedmark, 1950 - 1953, B.
  • Representant nr 4 for Hedmark, 1954 - 1957, B.

Vararepresentasjoner

  • Fra 10.07.1955, Karen Grønn-Hagen møter som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

  • 1945-49

    Sekretær, Vei- og jernbanekomiteen, 13.12.1945 - 10.01.1950

    1950-53

    Medlem, Valgkomiteen, 17.01.1950 - 10.01.1954
    Formann, Samferdselskomiteen, 23.01.1950 - 10.01.1954
    Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 30.06.1950 - 10.01.1954

    1954-57

    Medlem, Valgkomiteen, 16.01.1954 - 10.07.1955
    Formann, Samferdselskomiteen, 22.01.1954 - 10.07.1955
    Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 27.01.1954 - 10.07.1955

Medlemskap i delegasjoner

  • 1945-49

    Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 04.12.1945 - 12.10.1948
    Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 12.10.1948 - 10.01.1950

    1954-57

    Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1954 - 1954

Medlemskap i gruppestyrer

  • 1945-49

    Sekretær gruppestyret, Bondepartiet, 04.12.1945 - 10.01.1950

    1950-53

    Nestformann gruppestyret, Bondepartiet, 11.01.1950 - 10.01.1954

    1954-57

    Nestformann gruppestyret, Bondepartiet, 11.01.1954 - 10.07.1955

Medlemskap i regjering

  • Statsråd, Landbruksdepartementet, 25.06.1945 - 05.11.1945

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

  • Jønsberg landbruksskole 1912

Yrke

  • Gårdsbestyrer i Gudbrandsdalen 1912-1915
  • Gårdsbestyrer i Østerdalen 1915-1920
  • Gårdsbestyrer i Vang, Hedmark 1920-1924
  • Kjøpte gården Dørum i Vang 1924

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

  • Medlem Vang kommunestyre 1924-1925, 1925-1927
  • Medlem Vang formannskap 1927-1928, 1928-1930

Offentlige verv

  • Medlem Styret for Hedmark fylkes småbruksskole 1937
  • Medlem Samferdselsrådet 1948-1955

Tillitsverv i partier

  • Formann Vang Bondeparti 1924-1930
  • Medlem Bondepartiets landsstyre 1945-1946, nestformann 1946-1949
  • Formann Bondepartiet 1949-1955

Tillitsverv i organisasjoner

  • Medlem Styret i Hedmark Skogforening 1935-1947
  • Formann Vang Hesteavlsforening 1935-1947
  • Medlem Styret for Østlandske Melkesentral 1936-1955
  • Formann Jordbrukets Arbeidsgiverforening 1937-1948
  • Formann Styret i Hedemarken Melkeleverandørforening 1941-1955
  • Representantskapsmedlem Norske Melkeprodusenters Landsforbund 1944-1955
  • Medlem Landstyret i Norges Bondelag 1945-1947
  • Medlem Styret i Norske Melkeprodusenters Landsforbund 1951-1955
  • Medlem Representantskapet i Norges Bondelags landsstyre

Andre administrative verv

  • Formann Styret for Hedmark Meieri 1941-1955
  • Formann Styret for Meieribrukets Pensjonskasse 1944-1955