Magnussen, Einar

Magnussen, Einar (1931-2004)

Parti:
Arbeiderpartiet

Gå til bildegalleri

Magnussen, Einar har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Født 05.06.1931 i Ålesund, Møre og Romsdal
  • Død 27.03.2004
  • Sønn av kontorist Gustav Einar Magnussen (1899-1972) og hjemmeværende Selma Sofie Giske (1901-1990)

Medlemskap i regjering

  • Statssekretær, Handels- og skipsfartsdepartementet, 12.11.1973 - 27.09.1974
    Konstituert statsråd, Handels- og skipsfartsdepartementet, 27.09.1974 - 15.01.1976

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

  • Student fra 1950
  • Cand.oecon. fra 1957

Yrke

  • Sekretær Statistisk sentralbyrå fra 1957
  • Fullmektig Norges Bank 1957-1960
  • Konsulent Finansdepartementet 1960-1961
  • Økonom i Det internasjonale valutafond 1962-1965
  • Kontorsjef Norges Bank 1965-1968
  • Økonomisk rådgiver Bank of Tanzania 1968-1970
  • Direktør pengepolitisk avdeling Norges Bank 1970-1973, 1976
  • Nordisk Eksekutivdirektør i Verdensbanken 1976-1979, 1991-1992
  • Direktør Norges Eksportråd 1979-1982
  • Direktør i Norges Bank 1983-1991, 1992-1996

Verv

Offentlige verv

  • Leder Petroleumsprisrådet 1976-1984, 1986-1987
  • Medlem Utvalget for Eksportfremmende tiltak 1980
  • Varamedlem Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid 1980-1982
  • Medlem Rådet for NORAD 1980-1982
  • Medlem Styret for Garanti-Instituttet for Eksportkreditt 1980-1982
  • Medlem Styret for Avdeling for samfunnsvitenskap og utvikling, Chr Michelsens institutt 1980-1993
  • Medlem Utvalg til å utrede organiseringen av statens deltagelse i petroleumsvirksomheten 1982-1983
  • Viseformann Styret for Chr. Michelsens institutt 1982-1993
  • Medlem Styret for Televerket 1983-1989
  • Leder Styret og Rådet for Avdeling for samfunnsvitenskap og utvikling, Chr. Michelsens institutt 1985-1993
  • Leder Børsrådet ved Oslo Børs 1988-1993

Tillitsverv i partier

  • Medlem Det norske Arbeiderpartis økonomisk-politiske utvalg 1965-1983

Tillitsverv i organisasjoner

  • Medlem Styret i Sosialøkonomisk samfunn 1954-1956
  • Medlem Styret for Oslo Sanitetsforening 1999-2000
  • Leder Styret for Brusetkollen barnevernsenter

Andre administrative verv

  • Medlem Styret for Det Norske Luftfartsselskap 1977-1983

Litteratur

  • Magnussen, Einar: Ja, de penga, Folkets Brevskole 1959