Støttemeny
Hovedmeny
Søk
Lokalmeny
Hovedinnhold
Bunntekst
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller – for å forminske.
Skriv ut siden Skriv ut    Meld feil Meld feil      

Bjartveit, Eleonore ( 1924-2002 )

Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som representant for Oslo 1989-1993
Ansiennitet: 7 år, 23 dager

Bjartveit, Eleonore har avgått ved døden.

Biografi

Personalia

Født 11.07.1924 i Alta, Finnmark
Død 26.09.2002
Datter av sokneprest Halvdan Waage (1888-1946) og sykepleier Frida Holmboe (1892-1963)

Stortingsperioder

Vararepresentant nr 1 for Oslo, 1981 - 1985, KrF.
Vararepresentant nr 1 for Oslo, 1985 - 1989, KrF.
Representant nr 16 for Oslo, 1989 - 1993, KrF.

Vararepresentasjoner

Møtte fast som representant 08.06.1983-30.09.1985 for Kåre Kristiansen.
Møtte fast som representant 01.10.1985-09.05.1986 for Kåre Kristiansen.
Medlem av Regjeringen 16.10.1989-03.11.1990, Gunnar Prestegård møtte som representant.

Medlemskap i presidentskapet

1985-89

Visepresident, Odelstinget, 09.10.1985 - 09.05.1986

1989-93

Visesekretær, Lagtinget, 10.10.1989 - 16.10.1989

Medlemskap i stortingskomiteer

1981-85

Medlem, Sosialkomiteen, 16.06.1983 - 30.09.1985

1985-89

Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 23.10.1985 - 09.05.1986
Medlem, Justiskomiteen, 23.10.1985 - 09.05.1986
Varamedlem, Kontrollkomiteen, 23.10.1985 - 09.05.1986

1989-93

Varamedlem, Valgkomiteen, 08.11.1990 - 30.09.1993
Medlem, Forbruker- og administrasjonskomiteen, 08.11.1990 - 30.09.1993

Medlemskap i delegasjoner

1989-93

Delegat, FNs generalforsamling, 01.01.1991 -

Medlemskap i gruppestyrer

1985-89

Medlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 01.10.1985 - 09.05.1986

Medlemskap i regjering

Statsråd, Kultur- og vitenskapsdepartementet, 16.10.1989 - 01.01.1990
Statsråd, Kultur- og kirkedepartementet, 01.01.1990 - 03.11.1990

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1944
 • Cand.med. 1951
 • Kurs i proteseservice, København 1959
 • Studieopphold ved attføringsinstitusjoner i Canada og USA 1961-1962
 • Godkjent spesialist i attføringsmedisin 1965
 • Kurs i fysikalsk medisin 1966
 • Godkjent spesialist i geriatri 1976

Yrke

 • Lege ved Gaustad sykehus 1951-1952
 • Lege i Bindal legedistrikt 1952-1953
 • Lege ved Landeskogen Sanatorium og Kongsberg Sykehus 1953-1957
 • Assistentlege ved Statens attføringsinstitutt i Oslo 1958-1959
 • Reservelege ved Statens attføringsinstitutt i Oslo 1959-1962
 • Fungerende overlege ved Statens attføringsinstitutt i Oslo 1960-1961
 • Assisterende overlege ved Oslo Helseråd, sosialmedisinsk avdeling 1962-1967
 • Medisinsk kyndig medlem av Trygderetten 1967-1983 (permisjon 1983-93)
 • Sykehjemslege på deltid 1968-1979

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Oslo kommunestyre 1975-1979
 • Medlem Oslo bystyre 1979-1983, 1983-1987, 1987-1991
 • Varamedlem Oslo formannskap 1983-1987, medlem 1987-1991

Offentlige verv

 • Nestformann Sosialstyret 1976-1979
 • Medlem Sosialutvalget, Oslo 1976-1983
 • Formann Furuset menighetsråd 1979-1981
 • Varamedlem Statens Friluftsråd 1982-1990
 • Varamedlem Markarådet 1983-1987
 • Varamedlem Rådet for naturområder i Oslo og nærliggende kommuner 1983-1986
 • Medlem Bedriftsforsamlingen ved Baneselskapene 1984-1987, varamedlem 1987-1988
 • Medlem Menighetenes fellesråd 1984-1987
 • Varamedlem Likestillingsrådet 1985-1986
 • Nestleder Kultur- og utdanningskomiteen, Oslo 1986-1987 (kommunalråd)
 • Nestleder Helse- og sosialkomiteen 1987-1989 (kommunalråd)
 • Nestleder Styret for Statens senter for epilepsi 1995-1999
 • Varamedlem Styret for Folketrygdfondet 1995-1999
 • Medlem Styret for Aker sykehus 1995-2000
 • Medlem flere utredningsutvalg innen helse- og sosialsektoren, Oslo

Tillitsverv i partier

 • Medlem Oslo fylkesstyre av KrF 1981-1993
 • Leder Oslo KrFs bystyregruppe 1988-1989
 • Politisk nestleder Oslo KrF 1989-1991

Tillitsverv i organisasjoner

 • Varamedlem Landsstyret i Nasjonalforeningen for folkehelsen 1978-1981

Andre administrative verv

 • Varamedlem Representantskapet for Kjøbmandsbanken 1984-1987
 • Medlem Forstanderskapet ved Spareskillingsbanken/Sparebanken Østlandet 1988-1991

Litteratur

Bjartveit, Eleonore: Proteseservice etter ekstremitetsamputasjoner, artikkel i Tidsskrift for Den norske Lægeforening nr. 10 1962
 

Stortinget
0026 Oslo
Sentralbord 23 31 30 50

Stortingets
informasjonstjeneste
Telefon 23 31 33 33

 

Ansvarlig redaktør: Eli Pauline Fiskvik
Nettredaktør: Lars Henie Barstad
Om stortinget.no  Åpne data på Stortinget