Støttemeny
Hovedmeny
Søk
Lokalmeny
Hovedinnhold
Bunntekst
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller – for å forminske.
Skriv ut siden Skriv ut    Meld feil Meld feil      

Kristiansen, Eli ( 1933- )

Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som representant for Oslo 1977-1981
Ansiennitet: 4 år, 60 dager

Biografi

Personalia

Født 08.11.1933 i Vågan, Nordland
Datter av småbruker og fisker Ingolf Kristiansen (1910-1994) og husmor Henriette Mathisen (1905-1986)

Stortingsperioder

Vararepresentant nr 1 for Nordland, 1973 - 1977, KrF.
Representant nr 7 for Oslo, 1977 - 1981, KrF.

Medlemskap i stortingskomiteer

1977-81

Medlem, Sosialkomiteen, 18.10.1977 - 30.09.1981

Medlemskap i delegasjoner

1981-85

Vararepresentant, FNs generalforsamling, 01.01.1981 -

Medlemskap i regjering

Personlig sekretær, Sosialdepartementet, 01.01.1972 - 01.01.1973
Statssekretær, Sosialdepartementet, 04.11.1985 - 31.03.1986

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Folkehøgskole 1951-1952
 • Namdal sykepleierskole 1953-1956
 • Norges sykepleierhøgskole 1965
 • En rekke kurs i organisasjon, arbeidsledelse, administrasjon, samarbeidspsykologi 1967-1969
 • Florence Nightingales stipend til studier i Norden 1967
 • Hovedprogram nord-norsk lederutvikling 1988-1989

Yrke

 • Assistentsykepleier, Namdal sykehus 1956-1958
 • Kontorsykepleier i Mosjøen 1958-1959
 • Operasjonssykepleier Vefsn sykehus 1959-1961
 • Oversykepleier Namdal sykehus 1961-1969
 • Assisterende sjefssykepleier Namdal sykehus 1969-1970
 • Sjefssykepleier Namdal sykehus 1970-1972
 • Sjefssykepleier ved Nordland sentralsykehus, Bodø 1972-1977
 • Sjefssykepleier ved fylkessykehuset i Ålesund 1981-1983
 • Administrasjonssjef ved fylkessykehuset i Ålesund 1983-1986
 • Direktør ved Nordland Sentralsykehus 1987-1996
 • Assisterende fylkeshelsesjef Nordland fylkeskommune 1987

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Namsos kommunestyre 1965-1967, 1967-1971
 • Varamedlem Bodø kommunestyre 1987-1988

Offentlige verv

 • Medlem Namsos menighetsråd 1966-1969, formann 1969-1972
 • Medlem Skolestyret for Namdal sykepleierskole 1967-1972
 • Medlem Hovedkomiteen for Lokalforvaltningen 1981-1982
 • Formann Styret for Kirkens Familierådgivningskontor, Ålesund 1981-1985
 • Medlem Statens Edruskapsråd 1982-1986
 • Medlem Styret for Statens edruskapsdirektorat 1983-1986
 • Varamedlem Rikstrygdeverkets styre 1985-1991 (varamedlem for formann), medlem 1991-1992
 • Medlem Utvalg som skal utrede prioriteringer innen helsevesenet 1985-1987
 • Medlem Pasienterstatningsutvalget 1988-1992
 • Leder Styret for Postverket 1989-1995

Tillitsverv i partier

 • Medlem Kristelig Folkepartis sentralstyre 1971-1973, 1977-1981
 • Medlem Kristelig Folkepartis arbeidsutvalg 1977-1981
 • Organisasjonsnestformann Kristelig Folkeparti 1977-1981
 • Medlem Styret for KrFs lokallag Ålesund 1983-1986
 • Medlem Styret for KrFs lokallag Bodø 1988-1992
 • Medlem Styret for KrF Nordland 1989-1991
 • Leder KrFK Nordland 1989-1991

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Namdal lag av Norsk sykepleierforbund 1956-1958, 1960-1965
 • Formann Nord-Trøndelag krets av Norsk sykepleierforbund 1969-1972
 • Medlem Hovedstyret for Norsk sykepleierforbund 1971-1973
 • Formann Norsk sykepleierforbund 1973-1977
 • Vararepresentant Styret i Kirkens nødhjelp 1973-1977
 • Medlem Styret for Sykepleiernes Samarbeid i Norden (SSN) 1973-1975, 2. nestleder 1975-1977
 • Medlem Sentralstyret i Nasjonalforeningen for folkehelsen 1975-1979
 • Medlem Hovedstyret i Kristenfolkets Edruskapsråd 1982-1984

Andre administrative verv

 • Medlem Det norske råd for hjerte- og karsykdommer 1975-1979
 

Stortinget
0026 Oslo
Sentralbord 23 31 30 50

Stortingets
informasjonstjeneste
Telefon 23 31 33 33

 

Ansvarlig redaktør: Eli Pauline Fiskvik
Nettredaktør: Lars Henie Barstad
Om stortinget.no  Åpne data på Stortinget