Kolstad, Eva Lundegaard

Kolstad, Eva Lundegaard (1918-1999)

Parti:
Venstre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Oslo 1965-1969
Ansiennitet:
0 år, 81 dager

Gå til bildegalleri

Kolstad, Eva Lundegaard har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Født 06.05.1918 i Fredrikshald, Østfold
  • Død 26.03.1999
  • Datter av lektor Christian Hartvig (1872-1932) og hjemmeværende Otlu Lundegaard (1881-1942)

Stortingsperioder

  • Vararepresentant nr 1 for Oslo, 1958 - 1961, V.
  • Vararepresentant nr 2 for Oslo, 1965 - 1969, V.

Medlemskap i regjering

  • Statsråd, Forbruker- og administrasjonsdepartementet, 18.10.1972 - 16.10.1973

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

  • Student 1937
  • Oslo Handelsgymnas 1938
  • Revisoreksamen 1945
  • Eksamen statsautorisert revisor 1945

Yrke

  • Lærer i handelsfag Norsk Korrespondanseskole 1938-1940
  • Ansatt på revisjonskontor 1940-1944
  • Egen revisjonsforretning 1944-1979
  • Statsautorisert revisor fra 1946
  • Likestillingsombud 1979-1988

Medaljer og utmerkelser m.m.

  • St. Hallvardmedaljen 1976
  • Kommandør av St. Olavs Orden 1983

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

  • Varamedlem Oslo bystyre 1955-1959, 1959-1960
  • Medlem Oslo formannskap 1960-1963, 1963-1967, 1967-1971, 1971-1975

Offentlige verv

  • Medlem Kommunalutdanningsutvalget 1964-1966
  • Medlem Teaterkomiteen av 1968 1968-1970
  • Medlem FNs Commission on the Status of Women 1969-1975, viseformann 1970, 1972, 1974
  • Medlem Styret for Statens Teaterskole 1970-1971, leder 1971-1978
  • Medlem Merverdiavgiftsutvalget 1973-1975
  • Medlem Rasjonaliseringsrådet 1974-1979
  • Leder Arbeidsutvalget for Kvinneåret 1975
  • Medlem Likestillingsrådet 1975-1977, leder 1977-1978
  • Medlem Politirolleutvalget 1976-1987
  • Medlem Bedriftsforsamlingen ved Nationaltheatret 1977-1988
  • Medlem Dagpengeutvalget 1977-1982
  • Medlem Bedriftsforsamlingen ved Norsk Medisinaldepot 1977-1979
  • Medlem Bankkommisjonen 1978-1980
  • Varamedlem Rikshospitalets styre 1980

Tillitsverv i partier

  • Medlem Styret i Oslo Venstrelag 1956-1964
  • Leder Norges Venstrelag 1974-1976
  • Medlem Styret for Norges Venstrelag 1976-1978
  • Æresmedlem Norges Unge Venstre 1982
  • Æresmedlem Norges Venstre 1987

Tillitsverv i organisasjoner

  • Medlem Styret i Oslo Kvinnesaksforening 1946-1950, leder 1950-1952, 1954-1956
  • Medlem Styret i International Alliance of Women 1949-1958, 1961-1967, 1973-1976
  • Medlem Styret i Norsk Kvinnesaksforening 1950-1956, leder 1956-1968
  • Medlem Rådet for Human-etisk forbund i Norge 1956-1987
  • Æresmedlem International Alliance of Women 1979

Andre administrative verv

  • Medlem Representantskapet for Gjensidige forsikring 1963-1982
  • Medlem Styret for A/S Dagbladet 1974-1982

Litteratur

  • Kvinnens Verden. Norske Oppslagsverker, 1957
  • Anderson, Love Yngve (hovedred.): For oss kvinner, Gyldendal Oslo 1962
  • Ruud, Johan T. et al. (red.): Dette er Norge 1914-1964, Oslo 1963
  • Kolstad, Eva Lundegaard (red.): Utsnitt av lovforslag, komiteinnstillinger og debatter i Stortinget om stemmerett for kvinner 17. mai 1814-11. juni 1913, Oslo 1963
  • Kvinne i dag og i morgen, Oslo 1971
  • Frigland, Berit og Brita Westergaard: Håndbok for norske kvinner, Grøndahl Oslo 1974
  • Skjønsberg, Kari (red.): Hvor var kvinnene? Elleve kvinner om årene 1945-1960, Gyldendal Oslo 1979
  • Dean, Cyril (red.): Praktisk håndbok for næringsliv og forvaltning, Tanum-Nordlie Oslo 1980
  • Kolstad, Eva Lundegaard: Medier og politikk. Nordisk Journalistkurs/Nordisk Ministerråd, København 1982
  • Årbog for kvinderet, København 1985
  • Randsborg, Gunnar (red.): Ja til mennesket, Human-etisk forbund Oslo 1985
  • Lager, Ragnhild og Ellen Schrumpf (red.): Kvinneforum, Friundervisningens Forlag Oslo 1986
  • Bergby, Gunnar et al. (red.): Underveis: festskrift til Eva Kolstad, Oslo 1988