Støttemeny
Hovedmeny
Søk
Lokalmeny
Hovedinnhold
Bunntekst
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller – for å forminske.
Skriv ut siden Skriv ut    Meld feil Meld feil      

Lian, Eva ( 1956- )

Senterpartiet
Sist innvalgt som representant for Vestfold 1993-1997
Ansiennitet: 4 år, 0 dager

Biografi

Personalia

Født 05.09.1956 i Hof, Vestfold
Datter av kjøpmann og elektriker Odd Lian (1922-2004) og postfunksjonær og sydame Elise Rugland (1922-)

Stortingsperioder

Representant nr 4 for Vestfold, 1993 - 1997, Sp.

Medlemskap i stortingskomiteer

1993-97

Medlem, Kommunalkomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997
Varamedlem, Valgkomiteen, 11.10.1993 - 30.09.1997

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

1993-97

Varamedlem, Styret for "Mindegaven til Norge 1914 fra det norske utflytterfolk i Nord-Amerika", 14.12.1993 - 30.09.1997

Medlemskap i delegasjoner

1993-97

Delegat, FNs generalforsamling, 1994 -

Medlemskap i regjering

Politisk rådgiver, Kommunal- og arbeidsdepartementet, kommunalsaker, 21.10.1997 - 31.12.1997
Politisk rådgiver, Kommunal- og regionaldepartementet, 01.01.1998 - 16.03.1999
Politisk rådgiver, Kommunal- og regionaldepartementet, 16.03.1999 - 12.05.1999

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Vassås folkeskole 1963-1970
 • Tordenskioldske høyere allmennskole, Holmestrand 1970-1972
 • Allmennlærerlinje, Hamar pedagogiske høgskole 1975-1978
 • Examen artium (engelsk m/drama), Tønsberg 1975
 • Spesialpedagogikk (kveldsstudium), Eik lærerhøgskole 1980-1981
 • 1-årig studium i administrasjon og ledelse, Høyskolene i Vestfold 1986-1987
 • 1/2-årig studium i organisasjonsutvikling (kveldsstudium), Høyskolene i Vestfold 1987-1988
 • 1/2-årig studium i samfunnsplanlegging, Møre og Romsdal DH 1989-1990

Yrke

 • Lærer Solbø skole, spesial-medisinsk institusjon 1978-1982
 • Lærer Hillestad barneskole 1982-1988
 • Prosjektleder Ramnes kommune 1989-1991
 • Lærer Botne barneskole 1991-1992
 • Rådgiver NIT-Rådgivning A/S 1992-1993
 • Rådgiver Kommunenes Sentralforbund 1999-2001
 • Assisterende direktør Kommunenes Sentralforbund 2001-2002
 • Direktør KS - kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon fra 2003

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Ordfører Ramnes kommunestyre 1987-1991, 1991-1993

Offentlige verv

 • Medlem Administrasjonsutvalget, Ramnes 1984-1987
 • Medlem Arbeidsmiljøutvalget, Ramnes 1984-1985, leder 1986-1987
 • Medlem Rådet for Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd NLVF 1990-1992
 • Medlem Kontrollkomiteen for Kommunal Landspensjonskasse (KLP) 1993-1994
 • Medlem Billighetserstatningsutvalget 1995-1998
 • Varamedlem Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter 1996-1997
 • Medlem Valglovutvalget 1997
 • Medlem Programstyret for Kunnskapsløftet fra ord til handling fra 2005
 • Medlem Styret for Norsk Form 2006-2007
 • Varamedlem Husbankens hovedstyre fra 2006
 • Medlem Styret for Høgskolen i Vestfold fra 2007

Tillitsverv i partier

 • Nestleder Ramnes Sp 1985-1987
 • Medlem Sp's programkomité 1987-1989
 • Vararepresentant Sp's sentralstyre 1991-1999
 • Medlem Styret for Vestfold Sp 1993-2000

Tillitsverv i organisasjoner

 • Tillitsvalgt Hillestad skole 1982-1983, 1985-1986
 • Medlem Styret i Holmestrand lærerlag 1983-1985
 • Nestleder Styret for KS-forskning 1992-1995
 • Nestleder Kommunenes Sentralforbund, Vestfold krets 1992-1993
 • Medlem Styret for Kommunenes Sentralforbund 1992-1993

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for AURIGA 1995-1997
 • Medlem Representantskapet for Kommunekreditt A/S fra 2005

Litteratur

Lian, Eva og Anne Sæterdal: Mobilizing women in local planning and decision-making, a guide to why and how, Oslo 1991
 

Stortinget
0026 Oslo
Sentralbord 23 31 30 50

Stortingets
informasjonstjeneste
Telefon 23 31 33 33

 

Ansvarlig redaktør: Eli Pauline Fiskvik
Nettredaktør: Lars Henie Barstad
Om stortinget.no  Åpne data på Stortinget