Støttemeny
Hovedmeny
Søk
Lokalmeny
Hovedinnhold
Bunntekst
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller – for å forminske.
Skriv ut siden Skriv ut    Meld feil Meld feil      

Bettum, Frithjof ( 1900-1984 )

Høyre
Sist innvalgt som vararepresentant for Vestfold 1950-1953
Ansiennitet: 4 år, 52 dager

Bettum, Frithjof har avgått ved døden.

Biografi

Personalia

Født 13.05.1900 i Sandar, Vestfold
Død 20.09.1984
Sønn av skipsfører og reder Magnus Larsen (1856-1930) og Inga Marie Hansen-Gogstad (1873-1927)

Stortingsperioder

Representant nr 2 for Vestfold, 1945 - 1949, H.
Vararepresentant nr 1 for Vestfold, 1950 - 1953, H.

Medlemskap i stortingskomiteer

1945-49

Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 13.12.1945 - 10.01.1950
Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 21.07.1949 - 09.12.1949
Medlem, Fullmaktskomiteen, 04.12.1945 - 10.01.1950
Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 13.12.1945 - 10.01.1950

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

1945-49

Varamedlem, Spesialkomité for særlige utenrikspolitiske spørsmål og beredskapssaker, 10.04.1948 - 10.01.1950

Medlemskap i delegasjoner

1945-49

Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 01.01.1949 -
Vararepresentant, FNs generalforsamling, 01.01.1947 -

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1918
 • Cand.jur. 1924

Yrke

 • Dommerfullmektig hos sorenskriveren i Larvik 1924-1926
 • Overrettssakfører i Sandefjord 1926-1976
 • Dommerfullmektig hos byfogden i Sandefjord 1926
 • Høyesterettsadvokat 1936
 • Distriktspolitisjef i Vestfold 1945
 • Medinnehaver av rederifirmaet Anders Jahre 1955-1970

Annen aktivitet, krigsinnsats m.m.

 • Finsk konsul 1959-1974

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Den iranske Homayon orden 1965
 • Kommandør av St. Olavs Orden 1970
 • Finlands lejon orden 1976

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Sandar kommunestyre 1928-1931, varaordfører 1931-1934, medlem 1934-1937, 1945-1947, 1947-1951, 1951-1955

Offentlige verv

 • Ordfører Representantskapet for Vestfold Fylkesmuseum 1939-1960
 • Medlem Statens Hvalråd 1956-1969
 • Ordfører Representantskapet for Vestfold Kraftselskap 1956-1960
 • Medlem Riksskattestyret 1967-1971

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Hvalfangstens arbeidsgiverforening 1939-1945
 • Formann Norges Hvalfangstforbund 1950-1961, 1964-1970
 • Medlem Styret i Norsk Arkeologisk selskap 1955-1971
 • Medlem Norges rederforbunds rettsutvalg 1957-1967
 • Medlem Hovedstyret i Nordisk Skibsrederforening 1959-1978
 • Æresmedlem Vestfold historielag 1961

Andre administrative verv

 • Medlem Representantskapet for Privatbanken i Sandefjord A/S 1935-1970
 • Medlem Styret for Jahres Fabrikker A/S 1935-1973
 • Medlem Styret for Sandar Sparebank 1936-1952, formann 1952-1963
 • Medlem Styret for Antarctic A/S 1938-1960
 • Medlem Styret for Kosmos II 1939-1949
 • Medlem Representantskapet for Hvalfangernes Assuranceforening 1939-1949, 1957-1969
 • Medlem Styret for Pelagos A/S 1939-1978
 • Medlem Styret for A/S Kosmos 1939-1972
 • Medlem Styret for Anders Jahres Fond til Vitenskapens Fremme 1953-1980
 • Ordfører Representantskapet for Kaldnes Mekaniske Verksted A/S 1955-1971
 • Formann Forstanderskapet ved Sandar Sparebank 1963-1971
 • Medlem Styret for Framnæs Mekaniske Værksted A/S 1966-1972
 • Formann Styret for Anders Jahres Humanitære Stiftelse 1967-1975
 • Ordfører Bedriftsforsamlingen i Jahres Fabrikker 1973-1978

Litteratur

Bettum, Frithjof: Hvalfangstens utvikling og dens hovedproblem i dag, Bergen 1960
Bettum, Frithjof: Anders Jahre som donator, Sandefjord 1976
 

Stortinget
0026 Oslo
Sentralbord 23 31 30 50

Stortingets
informasjonstjeneste
Telefon 23 31 33 33

 

Ansvarlig redaktør: Eli Pauline Fiskvik
Nettredaktør: Lars Henie Barstad
Om stortinget.no  Åpne data på Stortinget