Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Sund, Frøydis

Sund, Frøydis (1980-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Hedmark 2013-2017
Ansiennitet:
0 år, 34 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

  • Født 18.05.1980

Stortingsperioder

  • Vararepresentant nr 3 for Hedmark, 2001 - 2005, SV.
  • Vararepresentant nr 2 for Hedmark, 2005 - 2009, SV.
  • Vararepresentant nr 1 for Hedmark, 2009 - 2013, SV.
  • Vararepresentant nr 2 for Hedmark, 2013 - 2017, SV.