Simonsen, Gustav Heiberg

Simonsen, Gustav Heiberg (1935-2018)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Oslo 1985-1989
Ansiennitet:
0 år, 6 dager

Gå til bildegalleri

Simonsen, Gustav Heiberg har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Født 04.04.1935 i Oslo
  • Død 07.01.2018
  • Sønn av høyesterettsadvokat Jon Simonsen (1901-1976) og hjemmearbeidende Marie Louise Heiberg (1910-2007)

Stortingsperioder

  • Vararepresentant nr 6 for Oslo, 1985 - 1989, H.

Vararepresentasjoner

  • Møtte fast som representant 01.10.1985-04.10.1985 for Anders C. Sjaastad.

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

  • Juss-studier, Universitetet i Oslo 1956-1960
  • Cand.jur. 1960

Yrke

  • Banksjef Nordlandsbanken, Bodø 1965-1969
  • Banksjef Bergen Kreditbank, Oslo 1969-1975
  • Banksjef Bergen Bank, Oslo 1975-1976
  • Finansdirektør akergruppen, Oslo 1976-1977
  • Direktør Fred Olsen & Co., Oslo 1977-1978
  • Generaldirektør Akergruppen, Oslo 1978-1980
  • Administrerende direktør Volvo Energi AB, Gøteborg 1980-1983

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

  • Varamedlem Bodø formannskap 1967-1969
  • Medlem Oslo bystyre 1999-2003

Offentlige verv

  • Medlem Utvalg til å utrede organiseringen av statens deltagelse i petroleumsvirksomheten, 1982-1983
  • Medlem Finanskomiteen, Oslo fra 1999

Tillitsverv i partier

  • Medlem Høyres representantskap fra 1999
  • Nestleder Oslo Høyre fra 2004

Tillitsverv i organisasjoner

  • Formann Styret for Aksjespareforeningen 1984-1992

Andre administrative verv

  • Formann Styret for Aker Mek. Verksted AS 1978-1980
  • Medlem Styret for IBM Norge AS 1978-1985
  • Medlem Styret for Svenska Varv AB (Celsius AB) 1980-1995
  • Formann Styret for Falken Redningskorps AS 1984-1997
  • Formann Styret for Normann Olsen Maskin AS fra 1984
  • Formann Styret for Inst. Scheibler, Oslo fra 1985 (eiere av Fabritius-konsernet)
  • Formann Styret for Hofmann Fotokopi AS fra 1985
  • Formann Styret for Høyres Hus AS fra 1988
  • Formann Styret for Bente Heuch Consulting AS fra 1995
  • Medlem eScienza AS fra 2000