Randal, Håkon

Randal, Håkon (1930-2012)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant
for Hordaland 1981-1985
Ansiennitet:
12 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Randal, Håkon har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Født 09.07.1930 i Gulen, Sogn og Fjordane
  • Død 22.07.2012
  • Sønn av skolesjef Søren Randal (1902-1973) og husmor Inga Arnesen (1902-1959)

Stortingsperioder

  • Representant nr 14 for Hordaland, 1973 - 1977, H.
  • Representant nr 8 for Hordaland, 1977 - 1981, H.
  • Representant nr 3 for Hordaland, 1981 - 1985, H.

Medlemskap i presidentskapet

  • 1981-85

    Midlertidig visepresident, Stortinget, 02.02.1983 - 13.06.1983
    1. varapresident, Stortinget, 08.10.1981 - 30.09.1985

Medlemskap i stortingskomiteer

  • 1973-77

    Varamedlem, Den forberedende fullmaktskomité, 26.09.1977 - 30.09.1977
    Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 18.10.1973 - 30.09.1977

    1977-81

    Nestformann, Den forberedende fullmaktskomité, 06.05.1981 - 30.09.1981
    Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 18.10.1977 - 30.09.1981
    Nestformann, Fullmaktskomiteen, 01.10.1977 - 30.09.1981

    1981-85

    Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 24.10.1984 - 30.09.1985
    Leder, Den forberedende fullmaktskomité, 12.06.1985 - 30.09.1985
    Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 21.10.1981 - 24.10.1984
    Formann, Fullmaktskomiteen, 01.10.1981 - 30.09.1985
    Formann, Kommunal- og miljøvernkomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985

Medlemskap i delegasjoner

  • 1977-81

    Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1978 -

    1981-85

    Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk Råd, 10.11.1981 - 30.09.1985

Medlemskap i gruppestyrer

  • 1981-85

    Medlem gruppestyret, Høyre, 08.06.1983 - 30.09.1985

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

  • Forsvarets høyskole, sjefskurs
  • Student 1950
  • Lærerskole 1953
  • Samfunnslære grunnfag, Bergen 1968
  • Pedagogikk grunnfag i Oslo 1968
  • Metodikk Trondheim 1969
  • Nato Defense College - Roma 1995-1996

Yrke

  • Konstituert lærer i framhaldsskolen 1950-1951
  • Undervisningsleder i Sjøforsvaret 1955-1962
  • Lærer og rådgiver ved Manger ungdomsskule 1962-1965
  • Skolestyrer ved Bremnes ungdomsskule 1965-1973
  • Fylkesmann i Hordaland 1984-1998

Medaljer og utmerkelser m.m.

  • Storridder av Islands Falkeorden med stjerne 1996
  • Norges Forsvarsforenings hederstegn 2005

Verv

Offentlige verv

  • Formann Skolerådet, Radøy 1960-1962
  • Formann Bømlo friundervisning og vaksenopplæring 1966
  • Formann Styret for Bømlo skule og dagheim Bømlotunet 1967-1977
  • Formann Nemnda for videregående utdanning 1968-1970
  • Varamedlem Fylkesskolestyret, Hordaland 1971, medlem 1972-1974
  • Formann Mongstadutvalget 1985-1995
  • Medlem Styret for Nordens Hus i Reykjavik fra 1985, formann 1988-1991
  • Medlem Styret for Hilmar Rekstens almennyttige fond fra 1985
  • Formann Styret for Nordisk Teknologiår, avdeling Hordaland 1988
  • Formann Rådet for 1000-års jubileet for den norske kirke 1988-1995
  • Formann Rådet for Moster kirkehistoriske senter 1996-2000
  • Spesialkonsulent NORA (Nordatlantiske region) 1998-1999
  • Formann Styret for Bømlosæter 2000-2005

Tillitsverv i partier

  • Formann Bømlo Høyre 1969-1971
  • Medlem Styret for Hordaland Høyre fra 1970
  • Formann Høyres skolepolitiske komité 1975-1976
  • Politisk nestformann Hordaland Høyre 1975-1977, formann 1977-1979
  • Medlem Høyres sentralstyre 1977-1984
  • 1. viseformann Høyre 1980-1984

Tillitsverv i organisasjoner

  • Formann Bergen Forsvarsforening 1989-1993
  • President Norsk Forsvarsforening (NFF) 2001-2005
  • Formann Sunnhordland Senioruniversitet fra 2003
  • Formann Sunnhordland forsvarsforening 2006-2007