Støttemeny
Hovedmeny
Søk
Lokalmeny
Hovedinnhold
Bunntekst
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller – for å forminske.
Skriv ut siden Skriv ut    Meld feil Meld feil      

Borgen, Hans ( 1908-1983 )

Senterpartiet
Sist innvalgt som representant for Akershus 1965-1969
Ansiennitet: 19 år, 263 dager

Borgen, Hans har avgått ved døden.

Biografi

Personalia

Født 24.09.1908 i Fet, Akershus
Død 12.09.1983
Sønn av gårdbruker Knut Borgen (1874-1953) og Karen Helgaker (1878-1948)

Stortingsperioder

Representant nr 6 for Akershus, 1950 - 1953, B.
Representant nr 5 for Akershus, 1954 - 1957, B.
Representant nr 7 for Akershus, 1958 - 1961, B.
Representant nr 6 for Akershus, 1961 - 1965, Sp.
Representant nr 7 for Akershus, 1965 - 1969, Sp.

Vararepresentasjoner

Medlem av Regjeringen 28.08.1963-25.09.1963, Hans Christian Brevig møtte som representant.

Medlemskap i presidentskapet

1950-53

Varasekretær, Stortinget, 17.01.1950 - 10.01.1954

1954-57

Varasekretær, Stortinget, 16.01.1954 - 10.01.1958

1958-61

Midlertidig varapresident, Stortinget, 21.03.1961 - 24.03.1961

1965-69

Visepresident, Odelstinget, 08.10.1965 - 30.09.1969

Medlemskap i stortingskomiteer

1950-53

Medlem, Sosialkomiteen, 23.01.1950 - 10.01.1954

1954-57

Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 27.01.1954 - 10.01.1958
Nestformann, Landbrukskomiteen, 22.01.1954 - 10.01.1958

1958-61

Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 18.06.1958 - 30.09.1961
Nestformann, Landbrukskomiteen, 27.01.1958 - 30.09.1961

1961-65

Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 03.10.1963 - 30.09.1965
Medlem, Skog-, vassdrags- og industrikomiteen, 14.10.1963 - 11.12.1963
Nestformann, Landbrukskomiteen, 11.12.1963 - 30.09.1965
Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 13.10.1961 - 28.08.1963
Nestformann, Landbrukskomiteen, 13.10.1961 - 28.08.1963
Nestformann, Landbrukskomiteen, 03.10.1963 - 14.10.1963

1965-69

Formann, Industrikomiteen, 01.10.1967 - 30.09.1969
Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 15.10.1965 - 30.09.1969
Formann, Skog-, vassdrags- og industrikomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1967

Medlemskap i delegasjoner

1950-53

Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1951 -

1954-57

Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1955 -
Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1956 -
Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1957 -
Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1954 -
Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk Råd, 1954 - 1957
Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 11.01.1954 - 10.01.1958

1958-61

Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 11.01.1958 - 30.09.1961

1961-65

Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 25.09.1963 - 30.09.1965
Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1961 - 28.08.1963

Medlemskap i gruppestyrer

1954-57

Varamedlem gruppestyret, Bondepartiet, 11.01.1954 - 10.01.1958

1958-61

Nestformann gruppestyret, Bondepartiet, 11.01.1958 - 30.09.1961

1961-65

Nestformann gruppestyret, Senterpartiet, 25.09.1963 - 30.09.1965
Nestformann gruppestyret, Senterpartiet, 01.10.1961 - 28.08.1963

1965-69

Nestformann gruppestyret, Senterpartiet, 01.10.1965 - 30.09.1969

Medlemskap i regjering

Statsråd, Landbruksdepartementet, 28.08.1963 - 25.09.1963

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Studiereiser England, Holland, Tyskland (1936 og 1937)
 • Middelskole 1922-1924
 • Hvam jordbruksskole 1927-1928
 • Vinterlandbruksskolens forvaltningsavdeling 1932
 • Norges Landbrukshøgskoles jordbruksavdeling 1933-1935
 • Student 1936
 • Cand.oecon. 1938

Yrke

 • Jordbrukspraksis Danmark 1931
 • Stipendiat i driftslære og landbruksøkonomi NLH Ås 1936-1938
 • Samvirkekonsulent for Vestlandet og Nord-Norge i Det kongelige selskap for Norges Vel 1938-1940
 • Sekretær i forsyningsdepartementet 1940-1945
 • Gårdbruker 1945-1974 (overtok farsgården Borgen i Fet i 1945)
 • Eier av gården Granholt, Nord Odal 1965

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • St. Olavs Orden 1976

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Fet formannskap 1947-1951, 1951-1955, 1955-1959

Offentlige verv

 • Medlem Jamstillingskomiteen for jordbruket 1946-1951
 • Varamedlem Direksjonen for Norges Bank 1947-1966, medlem 1966-1978
 • Medlem interkommunal lønnsnemnd 1950-1957 (kommunens representant)
 • Medlem Lønnsnemnda 1950-1957 (kommunens representant)
 • Medlem Representantskapet for Indiafondet 1952-1957
 • Medlem Komiteen for omlegging av støtteordninger i jordbruket 1954-1956
 • Medlem Avsetningskomiteen 1956
 • Medlem Omsetningsrådet 1956-1983
 • Medlem Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd fra 1957
 • Medlem Styret for Kraftforfondet 1958
 • Medlem Komiteen til å behandle spørsmålet om Statens Kornforretnings organisasjon og virksomhet 1959
 • Medlem Utvalg til å vurdere reglene for skattlegging av Samvirkelag 1969
 • Medlem Det rådgivende utvalg til forhandlingsdelegasjonen til å føre Norges forhandlinger med Det Europeiske Fellesskap 1970
 • Medlem Utvalg til vurdering av reglene for bruk av omsetningsavgift 1970

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Fet Bondeparti 1945-1949, 1953-1957
 • Formann Akershus Bondeparti 1947-1950, 1955-1958

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem og formann Styret for Fet agronomlag 1935
 • Medlem Styret i Norsk Sivilagronomlag fra 1943
 • Generalsekretær Felleskjøpenes landsforbund 1945-1947
 • Formann Fet Jordbruksforening 1945-1948
 • Medlem Styret for Østlandets melkesentral 1946-1950, formann 1950-1974
 • Formann Akershus fylkesbondelag 1947-1949
 • Formann Norges Bondelags prisforhandlingsutvalg 1948-1951, 1957
 • Ordfører Representantskapet i Norges Bondelag 1950-1960
 • Medlem Styret i Fet skogeierforbund fra 1950
 • Medlem Representantskapet i Norske melkeprodusenters Landsforbund 1950-1979, formann fra 1955
 • Formann Landbrukets Sentralforbund 1957-1979
 • Formann Svelle Grunneierforening for tørrlegging og oppdyrking 1960-1975
 • Formann Folkebevegelsen mot norsk medlemskap i Fellesmarkedet 1970-1977

Andre administrative verv

 • Formann Åkrene Vannverk 1953-1956
 • Medlem Representantskapet/bedriftsforsamlingen i Norsk Hydro 1970-1978
 • Medlem Representantskapet for Nordenfjeldske Treforedling til 1983

Litteratur

Borgen, Hans: Foredrag ved årsmøtet i Landbrukets Sentralforbund 15. november 1969, Oslo
Eika, Hallvard og Hans Borgen: Norges tilknytning til Det europeiske økonomiske fellesskap, Oslo 1961
Ringen, Asbjørn, Sigve Erland, Hans Borgen, Harald Skjervold og Knut Breirem: Norske melkeprodusenters landsforbund 1881-1981, Oslo 1981
 

Stortinget
0026 Oslo
Sentralbord 23 31 30 50

Stortingets
informasjonstjeneste
Telefon 23 31 33 33

 

Ansvarlig redaktør: Eli Pauline Fiskvik
Nettredaktør: Lars Henie Barstad
Om stortinget.no  Åpne data på Stortinget