Støttemeny
Hovedmeny
Søk
Lokalmeny
Hovedinnhold
Bunntekst
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller – for å forminske.
Skriv ut siden Skriv ut    Meld feil Meld feil      

Christie, Hartvig Caspar ( 1893-1959 )

Høyre
Sist innvalgt som representant for Akershus 1958-1961
Ansiennitet: 9 år, 97 dager

Christie, Hartvig Caspar har avgått ved døden.

Biografi

Personalia

Født 25.11.1893 i Hornnes, Aust-Agder
Død 21.03.1959
Sønn av sorenskriver Honoratus Bonnevie Christie (1861-1942) og Oleanna Johanne Amalie Paulsen (1861-1904)

Stortingsperioder

Vararepresentant nr 1 for Akershus, 1945 - 1949, H.
Representant nr 7 for Akershus, 1950 - 1953, H.
Representant nr 3 for Akershus, 1954 - 1957, H.
Representant nr 3 for Akershus, 1958 - 1961, H.

Vararepresentasjoner

Døde 21.03.1959, Dagny Fridrichsen møter som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

1950-53

Sekretær, Kirke- og undervisningskomiteen, 23.01.1950 - 10.01.1954

1954-57

Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 22.01.1954 - 10.01.1958

1958-61

Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 27.01.1958 - 21.03.1959

Medlemskap i delegasjoner

1954-57

Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk Råd, 1954 - 1957

1958-61

Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk Råd, 1958 -

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1910
 • Cand.theol. 1917

Yrke

 • Lærer ved forskjellige skoler 1914-1917
 • Prest for Den norske menighet i Berlin 1918
 • Kst. res. kap. i Nannestad og feltprest på Gardemoen 1919-1937
 • Kallskap Østre Bærum 1937-1946
 • Redaktør Norsk Kirkeblad 1938-1953
 • Sogneprest Østre Bærum 1946-1953
 • Sogneprest Høvik menighet 1953-1955
 • Prost i Asker prosti 1955-1959

Verv

Offentlige verv

 • Formann Skolestyret, Nannestad 1927-1937

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Norges kristelige studentbevegelse 1925-1939
 • Dels medlem og varamann Sentralstyret i Den norske kirkes presteforening 1932-1950
 • Medlem Styret i Embetsmennenes landsforbund, seinere Akademikersambandet 1949-1959
 • Tilsluttet institusjon for kirkelig økumenikk og delegert til verdenskonferanser i Edinburgh 1937 og Hannover 1952

Litteratur

Christie, Hartvig Caspar: Før 1739. Et bidrag til folkeundervisningens historie, Oslo 1927
Christie, Hartvig Caspar: "Kirke og kristenliv på Romerike." I: Norske Bygder III, Bergen 1932
Christie, Hartvig Caspar: Kirke og kristenliv. Norsk Kulturhistorie 1935
Christie, Hartvig Caspar: "Das Gemeindeleben innerhalb der norwegischen Kirche." I: Ekklesia II 1936
Christie, Hartvig Caspar: Den norske kirke i kamp, Oslo 1945
Christie, Hartvig Caspar: Guds ord er ikke bundet. En samling prekener og taler holdt i den norske kirke i krigens tid 1940-45, Oslo 1945
Christie, Hartvig Caspar: Den norske kirke 1946
Christie, Hartvig Caspar: Høvik kirke 50 år. 1898-31. mars 1948, Sandvika 1948
Hartvig Caspar Christie 1893-1959 1959
 

Stortinget
0026 Oslo
Sentralbord 23 31 30 50

Stortingets
informasjonstjeneste
Telefon 23 31 33 33

 

Ansvarlig redaktør: Eli Pauline Fiskvik
Nettredaktør: Lars Henie Barstad
Om stortinget.no  Åpne data på Stortinget