Skarstein, Inger-Lise

Skarstein, Inger-Lise (1937-)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Hordaland 1985-1989
Ansiennitet:
12 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Født 06.07.1937 i Oslo
  • Datter av skreddermester Alf Odmund Haug (1902-1976) og kontor-/kassadame Mary Gudrun Egeberg (1904-1985)

Stortingsperioder

  • Representant nr 14 for Hordaland, 1977 - 1981, H.
  • Representant nr 6 for Hordaland, 1981 - 1985, H.
  • Representant nr 4 for Hordaland, 1985 - 1989, H.

Medlemskap i presidentskapet

  • 1981-85

    1. varapresident, Odelstinget, 08.10.1981 - 30.09.1985

Medlemskap i stortingskomiteer

  • 1977-81

    Medlem, Kommunal- og miljøvernkomiteen, 18.10.1977 - 30.09.1981

    1981-85

    Sekretær, Samferdselskomiteen, 21.10.1981 - 10.10.1984
    Midlertidig nestformann, Samferdselskomiteen, 10.10.1984 - 05.11.1984
    Sekretær, Samferdselskomiteen, 05.11.1984 - 30.09.1985

    1985-89

    Medlem, Samferdselskomiteen, 23.10.1985 - 30.09.1989

Medlemskap i delegasjoner

  • 1981-85

    Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1981 -
    Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1982 - 1982

    1985-89

    Varamedlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 01.10.1985 - 30.09.1989

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

  • Diverse kurs og språkstudier i utlandet i årene 1956-1965
  • Student 1956
  • Sekretærkurs ved Oslo handelsgymnasium 1958
  • Forsvarets høgskole, sjefskurs 16 1982

Yrke

  • Kontorassistent ved Sentralregistret for sjømenn 1956-1957
  • Kontorassistent ved Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd 1959-1961
  • TV-vertinne NRK Fjernsynet 1959-1965 (NRKs første hallodame)
  • Diverse free-lance virksomhet i NRK Radio/Fjernsynet 1959-1998
  • Guide og bedriftsvertinne ved Freia A/S 1962-1964
  • Medarbeider i Alt for damene 1963-1964
  • Reklamekonsulent ved Alfsen & Beckers reklamebyrå 1964-1965
  • Rådgiver og selvstendig næringsdrivende 1989

Medaljer og utmerkelser m.m.

  • Kongens fortjenstmedalje i gull 1998

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

  • Varamedlem Bergen bystyre 1971-1975

Fylkespolitisk aktivitet

  • Medlem fylkesting, Hordaland 1975-1979

Offentlige verv

  • Medlem Skoleutvalget ved U. Pihls skole, Bergen 1971-1976 (kommunens representant), formann 1976-1978 (kommunens representant)
  • Varamedlem Miljøutvalget, Bergen 1971-1975, medlem 1975-1979
  • Medlem Rådet for Turisttrafikkomiteen for Vest-Norge 1971-1979 (kommunens representant)
  • Medlem Næringsnemnda, Hordaland 1976-1979
  • Medlem Statens Naturvernråd 1977-1990
  • Medlem Rådet for Statens Bygge- og Eiendomsdirektorat 1980-1984
  • Leder Rådgivende utvalg for "God byggeskikk" 1982-1991
  • Medlem Styret for Transportøkonomisk Institutt 1982-1989
  • Formann Komiteen for sivile saker, Den nordatlantiske forsamling 1988-1989
  • Medlem Statens Naturforvaltningsråd 1990-1995, nestleder 1995-1999
  • Medlem og meddommer Gulating Lagmannsrett 1996-2004
  • Medlem 17. mai komiteen, Bergen fra 1999
  • Nestleder Styret for Bergen Kunstmuseum fra 1999 (kommuenes representant)

Tillitsverv i partier

  • Medlem og formann Styret for Hellen Høyres bydelsforening, Sandivken/Hellen Høyres bydelsforening og Bergenhus Høyres bydelsforening fra 1970
  • Medlem Bergen Høyres representantskap fra 1974
  • Medlem Bergen Høyres hovedstyre fra 1974
  • Medlem Bergen Høyres programkomite 1974
  • Medlem Høyres politiske råd 1975-1980
  • Medlem Høyres Feministgruppe 1977-1978
  • Medlem Høyres Kommunalutvalg 1977-1981
  • Decisor Hordaland Høyre fra 1990

Tillitsverv i organisasjoner

  • Medlem Styret i Vestlandske naturvernforening 1971-1974
  • Formann Vestlandske naturvernforening 1973-1974
  • Medlem Landsstyret for Norges naturvernforbund 1973-1979
  • Formann Naturvettaksjonen i Bergen 1973-2004
  • Medlem Styret i Vestlandsavdelingen av Verdens Villmarksfond (WWF) 1974-1977
  • Formann Hold Skjærgården Ren-aksjonen i Hordaland 1975-1978
  • Medlem FN-sambandets hovedstyre 1976-1978
  • Medlem Landsstyret i HSR 1979-1980, formann 1980-1984
  • Varamedlem Styret for Den norske Atlanterhavskomité 1981-1985, medlem 1985-1989
  • Medlem Styret i Bergen og Omland Friluftsråd 1987-1999
  • Medlem og leder Styret for Fortidsminneforeningen, Bergen og Hordaland avdeling 1990-1996
  • Leder Friluftsrådenes landsforbund 1992-1998
  • Medlem Hovedstyret for Fortidsminneforeningen 1996-1997
  • Varamedlem Styret for Det norske Skogselskap 1998-1999, medlem fra 1999
  • Leder Styret i "Bergen Forum 21" 1998-2000
  • Leder Friluftslivets Fellesorganisasjon (FRIFO) 1998-2004
  • Varaordfører Generalforsamlingen ved Friluftsrådenes landsforbund 1998-2005
  • Ordfører Representantskapet for Bergen og Omland Friluftsråd 1999-2006
  • Medlem Styret for Norsk kulturarv 2003-2005, leder fra 2005
  • Medlem Styret for Bergen og Omland Friluftsråd fra 2005

Andre administrative verv

  • Medlem Bedriftsforsamlingen i Hansa Bryggeri A/S 1978-1988
  • Medlem Rådet for Akvarieselskapet i Bergen 1980-1994, varaformann fra 1994
  • Medlem Styret for Solgården Ferie- og Helsesenter, Spania fra 1996

Litteratur

  • Diverse artikler i foreningsblad om kultur-, miljø- og friluftssaker
  • Skarstein, Inger-Lise: Se mormor! Det begynte med "hundremeterskogen", i Odd Kjell Skjegstad (red.): Friluftsliv - inn i naturen, Odd forlag Oslo 1999