Staldvik, Inge

Staldvik, Inge (1955-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Nord-Trøndelag 1993-1997
Ansiennitet:
8 år, 130 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Født 06.01.1955 i Namsskogan, Nord-Trøndelag
  • Sønn av småbruker og gruvearbeider Jorleif Staldvik (1928-2007) og husmor og bussjåfør Haldis Bjørhusdal (1932-)

Stortingsperioder

  • Vararepresentant nr 1 for Nord-Trøndelag, 1981 - 1985, A.
  • Representant nr 5 for Nord-Trøndelag, 1985 - 1989, A.
  • Representant nr 6 for Nord-Trøndelag, 1989 - 1993, A. (01.10.1989 - 15.12.1992)
  • Representant nr 6 for Nord-Trøndelag, 1989 - 1993 (15.12.1992 - 13.01.1993)
  • Representant nr 6 for Nord-Trøndelag, 1989 - 1993, SV. (13.01.1993 - 30.09.1993)
  • Vararepresentant nr 1 for Nord-Trøndelag, 1993 - 1997, SV.

Medlemskap i stortingskomiteer

  • 1985-89

    Medlem, Landbrukskomiteen, 23.10.1985 - 30.09.1989

    1989-93

    Varamedlem, Kontrollkomiteen, 23.10.1989 - 23.02.1993
    Medlem, Landbrukskomiteen, 23.10.1989 - 30.09.1993

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

  • 1989-93

    Varamedlem, Styret for Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter, 01.10.1989 - 30.09.1993

Medlemskap i delegasjoner

  • 1989-93

    Delegat, FNs generalforsamling, 1991 -

    1993-97

    Delegat, FNs generalforsamling, 1993 -

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

  • Diverse kurs i parti og fagbevegelse
  • Realskole 1972
  • Grunnkurs Mære landbrukskole 1973
  • Ringsaker folkehøgskole 1975
  • Tradisjonsmat, Høgskolen i Telemark 2002
  • Kommunal økonomi og ledelse, Høgskolen i Nord-Trøndelag (kommunalkandidat) 2004

Yrke

  • Gruvearbeider Skorovas gruber 1973-1974
  • Ligningssekretær Nittedal 1975-1978
  • Småbruker fra 1983
  • Prosjektleder for mobiliseringsprosjektet Bygdaliv 1997-1999

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

  • Ordfører Røyrvik kommunestyre 1983-1985, medlem 1995-1999
  • Medlem Røyrvik formannskap 1999-2003

Fylkespolitisk aktivitet

  • Medlem fylkesting, Nord-Trøndelag 1999-2003, 2003-2007

Offentlige verv

  • Medlem Fylkeskulturstyret, Nord-Trøndelag 1979-1981
  • Medlem Distriktsprogramrådet for NRK Trøndelag 1981-1985
  • Formann Administrasjonsutvalget, Røyrvik 1984-1987
  • Varamedlem Fylkeslandbruksstyret i Nord-Trøndelag 1995-1999, medlem 2003-2007
  • Medlem Hovedutvalget for kultur, Nord-Trøndelag 1999-2003
  • Leder Kontrollutvalget, Nord-Trøndelag 2003-2007
  • Leder Kontrollutvalget, Røyrvik 2003-2007
  • Varamedlem Områdestyret for reindrift 2003-2007
  • Nestleder Regional rovviltnemnd, Midt-Norge 2006-2007

Tillitsverv i partier

  • Nestformann Nord-Trøndelag AUF 1972-1974, organisasjonssekretær 1978-1982, formann 1982-1983, nestformann 1983-1984
  • Formann Røyrvik Arbeiderparti 1974, 1986-1988
  • Formann Ringsaker Folkehøgskole AUF 1975
  • Kulturleder Akershus AUF 1976-1977
  • Formann Sørum Arbeiderparti 1977-1978
  • Leder Nord-Trøndelag SV 1994-1996
  • Leder Røyrvik SV 1995-1997

Tillitsverv i organisasjoner

  • Nestformann Folkebevegelsen mot EEC i Røyrvik 1972
  • Hovedtillitsmann Ingeniørkompaniet Brigade Nord 1976
  • Nestformann Norsk tjenestemannsforbund avdeling 107-61 1977-1978
  • Medlem LOs ungdomsutvalg i Nord-Trøndelag 1979-1982
  • Ungdomsfylkeskontakt LO 1979-1983
  • Medlem Landsstyret for Landssammenslutninga av vasskraftkommuner 1985-1991
  • Medlem Styret i Nei til EU 1990-1995
  • Leder Røyrvik Nei til EU fra 1994
  • Leder Røyrvik og Namsskogan Bonde- og småbrukarlag 1995-1997
  • Leder Naumdøla Mållag 1996-2000
  • Lokaltillitsvalgt Gilde Bøndernes Salgslag 1996-2000
  • Leder Nord-Trøndelag Bonde- og Småbrukarlag 2002-2009
  • Medlem Styret i Norsk Bonde- og Småbrukarlag 2003-2005

Andre administrative verv

  • Leder Utviklingslaget Fjelliv AL 1995-2000

Litteratur

  • Staldvik, Inge: Nok er nok, Samlaget Oslo 1993