Eriksen, Irma Moen

Eriksen, Irma Moen (1934-)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Østfold 1981-1985
Ansiennitet:
0 år, 191 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Født 24.07.1934 i Asker, Akershus
  • Datter av vaktmester Ole Eivind Karlsen (1898-1965) og modellsyerske Julette Moen (1907-1995)

Stortingsperioder

  • Vararepresentant nr 2 for Østfold, 1981 - 1985, H.

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

  • Diverse kurs
  • Realskole i Oslo 1949-1952
  • Oslo kommunale handelsskole 1952-1953
  • Prosjektadministrasjon trinn 1, Bedriftsøkonomisk institutt 1986
  • 1. Avdeling EDB-Kandidat 1990
  • EDB-Kontorfagstudiet, EDB-skolen 1991
  • Resultatorientert administrasjon trinn 1,2,3, Mercuri Internationals utviklingsprogram 1993-1994

Yrke

  • Kontorfunksjonær ved H. Heitmann og Søn, Oslo 1954-1955
  • Kontorfunksjonær ved Thoresen og Thorvaldsen A/S, Oslo 1955-1956
  • Hjemmeværende 1956-1968, 1974-1976
  • Kontorfunksjonær ved Kværner Brugs Kjøleavdeling A/S, Sandvika 1968-1974
  • Administrasjonssekretær ved Standard Telefon og Kabelfabrikk A/S, vikar 1976-1979
  • Administrasjonssekretær i Alcatel Kabel Norge A/S tidligere STK A/S 1979-1997
  • Avdelingsleder Administrasjon, kontorstøtte 1997-1999 (førtidspensjon p.g.a. omorganisering)

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

  • Varamedlem Halden formannskap 1979-1983

Fylkespolitisk aktivitet

  • Medlem fylkesting, Østfold 1987-1991

Offentlige verv

  • Varamedlem Kulturstyret, Halden 1976-1979
  • Medlem Sosialstyret 1979-1983
  • Medlem Hovedutvalget for kultur, Østfold 1988-1991
  • Varamedlem Ungdommens Kulturmønstring, Østfold 1988-1989
  • Leder Fylkesrådet for funksjonshemmede, Østfold 1988-1991
  • Medlem Galleri F-15's styre, Østfold 1988-1991
  • Leder Lydavisens styre- og redaksjonsutvalg, Østfold 1988-1991
  • Medlem Stipend- og Kulturpriskomiteen, Østfold 1988-1991
  • Varamedlem Tannhelsestyret, Østfold 1988-1991

Tillitsverv i partier

  • Medlem Østfold Høyres studieutvalg 1976-1981
  • Medlem Styret for Halden Høyre 1976-1978
  • Sekretær Aftenskolen, Halden 1977-1978
  • Medlem Styret i Østfold Høyre 1978-1979, 1982-1984
  • Formann Politisk utvalg i Østfold Høyre 1982-1984
  • Medlem Arbeidsutvalget i Østfold Høyre 1982-1984
  • Medlem Valgkomiteen for Høyres Landsmøte 1984
  • Leder Halden Høyre 1992-1993
  • Leder Valgkomiteen i Halden Høyre 1993-1995
  • Medlem Østfold Høyres valgkomite 1993-1995
  • Varamedlem Høyres sentralstyre (møtte i Høyres Sentralstyre som varamedlem for lederen av Østfold Høyre)

Tillitsverv i organisasjoner

  • Medlem Styret i ALKO-KUTT-kampanjen fra 1981 (først som personlig varamedlem for stortingsrepresentant Christian Erlandsen), fast medlem fra 1982
  • Viseformann Styret i Norske Kvinners Nasjonalråd 1983-1985
  • Formann Halden Forsvarsforening 1986-1988
  • Medlem Valgkomiteen i Norske Kvinners Nasjonalråd i flere år (i flere år)

Andre administrative verv

  • Sekretær Halden Kvinneråd 1977-1978, formann 1982-1983
  • Medlem Representantskapet for A/S Låneinstituttet for skipsbyggeriene, Oslo 1985-1987
  • Medlem Representantskapet for Østfold Finans A/S (nytt navn G.E. Capital) 1987-1993 (Wasa Finans A/S, Finax A/S)